Μηνυτήρια αναφορά και έγκλιση κατά των «εισπρακτικών εταιρειών»

30 Ιουλίου 2008

nomos.jpgΈγκλιση και μηνυτήρια αναφορά κατά των καλουμένων «εισπρακτικών εταιρειών» για το αδίκημα της αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ). Οι εν λόγω εταιρείες, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ, «έχουν ως αντικείμενο των εργασιών τους την ανάληψη έναντι των πελατών τους – επιχειρήσεων, του έργου της είσπραξης οφειλών, δικαστικώς και εξωδίκως, για τις οποίες μας δόθηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν τη διάπραξη του αδικήματος της αντιποίησης του δικηγορικού λειτουργήματος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΣΑ.

 Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πλέον της εγκλίσεως, ο ΔΣΑ κατέθεσε «και μηνυτήρια αναφορά επί του παραπάνω προβλήματος στο σύνολό του, με βάση την σχετική έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή σύμφωνα με την οποία προκύπτει η ύπαρξη και λειτουργία 26 εισπρακτικών εταιριών, αναμένοντας από την Εισαγγελία Πλημ/κων Αθηνών να πράξει το καθήκον της προς προστασία, πρωτίστως, των χιλιάδων καταναλωτών-οφειλετών».

Όπως προσθέτει ο ΔΣΑ στην ανακοίνωση του: «Θεωρούμε ότι όλοι οι δανειστές και, βεβαίως, και οι Τράπεζες, έχουν δικαίωμα να αναθέτουν την είσπραξη απαιτήσεων μόνον σε δικηγόρους που τελούν σε έμμισθη εντολή μ’ αυτές ή σε εξωτερικούς δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες με αμοιβή κατά τον Δικηγορικό Κώδικα και δικαστικούς επιμελητές και όχι, ασφαλώς, σε εμπορικές εταιρείες».

»Ούτε, ακόμη, οι τελευταίες δικαιούνται να μεσολαβούν, ώστε η υπόθεση να ανατίθεται σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή της δικής τους επιλογής (και όχι του δανειστή εντολέα), διότι οι δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι εμπορεύματα, αλλά δημόσιοι λειτουργοί, και δεν υπακούουν στους κανόνες της οικονομικής προσφοράς και ζήτησης, αλλά στο Σύνταγμα, τους Νόμους και τη συνείδησή τους».

 »Λόγω της ευρύτερης κοινωνικής διάστασης ενημερώσαμε και τον εισαγγελέα του Α.Π. κ. Γεώργιο Σανιδά, οποίος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εις βάθος διερεύνηση του θέματος» επισημαίνει ο ΔΣΑ. Ειδική αναφορά γίνεται στην μηνυτήρια αναφορά του ΔΣΑ και στις «πρακτικές» που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες. Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ:

 «Οι εφαρμοζόμενες από αυτές τις εταιρείες μέθοδοι είσπραξης στοιχειοθετούν παράβαση των αρχών της ευπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνεται η άσκηση διαρκούς ψυχολογικής πίεσης όχι μόνο κατά του οφειλέτη ατομικά, αλλά και η διεύρυνση της πίεσης και στους οικείους του οφειλέτη».

 »Συνήθης είναι, από αυτή την άποψη, η τακτική της όχλησης του οφειλέτη στον κοινωνικό ή επαγγελματικό του χώρο, προκειμένου η δημοσιοποίηση της οφειλής του εν μέσω φίλων, γνωστών και συναδέλφων να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και χειραγώγησης της συμπεριφοράς του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγγελθεί από πολίτες μέχρι και η εκτόξευση απειλών από υπαλλήλους εισπρακτικών εταιρειών, όπως είναι η έκδοση δυσμενών στοιχείων μέσω του συστήματος ‘Τειρεσίας’ με μελλοντικό αποκλεισμό των οφειλετών από πρόσβαση σε δανειακές υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τους προϊσταμένους τους».

»Οι εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του δικηγορικού λειτουργήματος (όπως η αποστολή εξωδίκων και η έκδοση διαταγών πληρωμής) χωρίς φυσικά να είναι δικηγορικές εταιρείες, προδήλως τελούν το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης άσκησης δικηγορίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 175 παρ. 2 Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα και η τυχόν αναγκαστική εκτέλεση διαταγών πληρωμής από άτομα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού επιμελητή, ομοίως συνιστά το αδίκημα της αντιποίησης».

»Αλλά περαιτέρω πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι οι εισπρακτικές εταιρείες διατείνονται σε ανακοινώσεις και οχλήσεις τους προς τους καταναλωτές ότι συνιστώνται από άτομα τα οποία είναι δήθεν ‘νομικοί’, δίχως φυσικά αυτό να αληθεύει σε καμία περίπτωση».

πηγή;Newsroom ΔΟΛ

Κοινοποίηση στον Υπουργό δικαιοσύνης, και τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Δράση κατά των «εισπρακτικών εταιρειών»

Ο παράς έξω από τον κουμπαρά

.