Τεράστια Δικαστική ΗΤΤΑ

31 Ιουλίου 2008

της GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ από το Νομικό τμήμα του Πανελληνίου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ) ΄

hammer5.gifΧαράς ευαγγέλια για ολόκληρο τον κλάδο της Χώρας των καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης. Για καφετέρια στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης, που οι συγκεκριμένοι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης διεκδικούσαν με Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων για Συγγενικά Δικαιώματα Μουσικής, επειδή την χαρακτήρισαν Μπαρ, 7.140 Ευρώ, το Νομικό Τμήμα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με σωστά επιχειρήματα, έπεισε το Δικαστήριο και εξεδόθη η παρακάτω απόφαση:

 Το Δικαστήριο καθορίζει προσωρινά το ύψος της ενιαίας και εύλογης αμοιβής που πρέπει να καταβάλει ο καθ’ ου στους αιτούντες για τη χρήση των υλικών φορέων ήχου που χρησιμοποίησε στο κατάστημά του, κατά το έτος 2007, στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα ( 119 ) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου να καταβάλει προσωρινά στους αιτούντες οργανισμούς, το μισό του ανωτέρω ποσού και συγκεκριμένα το ποσό των πενήντα εννέα ευρώ και ήμισυ ( 59,50 ). Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο.

Καλούμε ολόκληρο τον κλάδο να έλθει σε επαφή μαζί μας για να τον οδηγήσουμε στα σωστά Νομικά μονοπάτια της επιτυχίας του δεδικασμένου ΤΗΛ;2310 932420- www.paskedi.gr

.