Ζήτημα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Καζίνο “Ρόδου Α.Ε.”

23 Δεκεμβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: “ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.”

greek_parlament.jpg Κύριοι Υπουργοί, Με την υπ’ αρ. Τ/633/1996 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης παραχωρήθηκε στην Εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. η άδεια λειτουργίας του Καζίνο Ρόδου. Στην Υπουργική απόφαση προβλέπεται ως υποχρέωση της εταιρείας η πραγματοποίηση επενδύσεων, ύψους 20 δισεκατομμυρίων δραχμών, ως αντισταθμιστικών οφελών για το δήμο Ροδίων.

Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας αποτελεί σαφή δέσμευση για την παραχώρηση της άδειας. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 12 ετών, η εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ακολουθώντας μία παρελκυστική τακτική αρνείται με διάφορα προσχήματα, να εκπληρώσει την υποχρέωσή της αυτή.

 Ο Δήμος Ροδίων και οι φορείς της πόλης ζήτησαν την ανάκληση της άδειας της εταιρείας εάν η τελευταία δεν προσκόμιζε εγγυητική επιστολή τραπέζης, ισόποση με το ποσό της επένδυσης, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών αλλά και η ευρύτερη έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Υπήρξε μάλιστα κοινή απόφαση και αίτημα του Δήμου Ροδίων ( ομόφωνα ) των φορέων και των συλλόγων της πόλης της Ρόδου.

 Σήμερα έρχεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από αίτημα του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σπηλιωτόπουλου και γνωμοδοτεί, πέραν πάσης λογικής, ότι δεν θεμελιώνεται μετά βεβαιότητας αποκλειστική υπαιτιότητα της εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. για την μη υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την εκτέλεση έργων αντισταθμιστικού χαρακτήρα συνολικού ύψους 20 δις δρχ στην πόλη της Ρόδου.

 Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης έγινε γνώστης της υπ. αρ. 110/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επειδή υποθέσεις όπως αυτή της μονής Βατοπεδίου στηρίχθηκαν σε παρόμοιες γνωμοδοτήσεις, προκαλούν ερωτηματικά για την στάση της κυβέρνησης και προσωπικά των Υπουργών Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης. Ερωτάστε:

 • Πώς σκοπεύετε να υποχρεώσετε την εταιρεία να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις; • Ποιες εγγυήσεις θα υπάρξουν για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου Ροδίων και του δημοσίου;

 • Γιατί δεν συμβάλλετε στην υλοποίηση της πρότασης που αποτελεί δίκαιο και νόμιμο αίτημα του Δήμου και των φορέων της πόλης, να κατατεθεί από την πλευρά της εταιρείας Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης, ισόποση με το ποσό 20 δισεκατομμυρίων δραχμών που αποτελεί τη συμβατική υποχρέωση της εταιρείας;

 • Θα αποδεχθείτε τελικά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το συγκεκριμένο θέμα που ζημιώνει τα συμφέροντα του Δήμου Ροδίων και του Δημοσίου;

• Ποιες εγγυήσεις λαμβάνετε για την πραγματοποίηση της επένδυσης των 20 δισεκατομμυρίων δραχμών που αποτελούν συμβατική υποχρέωση της ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. και συνδέονται άμεσα με την άδεια λειτουργίας του καζίνο.

• Προτίθεστε να συναινέσετε στην παράταση της άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του καζίνο στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να προηγηθεί η κατάθεση από την πλευρά της, εγγυητικής επιστολής τραπέζης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δραχμών.

 Οι ερωτώντες βουλευτές Κατρίνης Μιχάλης Ζωΐδης Νίκος Καρχιμάκης Μιχάλης

.