Άγιες ημέρες της Ορθοδοξίας

24 Δεκεμβρίου 2008

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε».

Με εγκάρδιες ευχές για την γέννηση του θεανθρώπου  Ιησού Χριστού και για ευτυχισμένες  εορτές με την Χάρη, και την ευλογία Του.

.