Συνέδριο “Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά”

30 Σεπτεμβρίου 2009

Συνέδριο «ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Πρόσκληση Συμμετοχής

Το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος», τμήμα του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, οργανώνει Συνέδριο με θέμα «Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά» σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ).

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2009.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, που διεξήχθη, κατά την προετοιμασία του πολλαπλού εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο, Πολυμεσικό CD, διαδίκτυο) «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFELONG LEARNING PROGRAMME – KA2 LANGUAGES.

ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος είναι:

 Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Βουλγαρία) University Alexander Ioan Cuza (Ρουμανία)

Universidad de Murcia (Ισπανία) Ελληνική Κοινότητα Λετονίας “Πατρίδα” (Λετονία)

Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo (Ιταλία)

ΕΛΕΑ ΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ελλάδα).

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, η σύνθεση και η δομή του οποίου βασίζεται στην ύπαρξη πολλών ελληνικών λέξεων (ή λέξεων με ελληνική ρίζα) σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 Είναι βέβαιο πως αυτή η πραγματικότητα λειτουργεί και ενθαρρυντικά και βοηθητικά ως προς την εκμάθηση της ελληνικής. Παράλληλα, όμως, θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης ανάλογων εργασιών, σκέψεων ή προτάσεων.

Αυτό που ουσιαστικά ενδιαφέρει δεν είναι το κατά πόσο η ελληνική γλώσσα έχει επηρεάσει άλλες, σε τι ποσοστό, σε ποιους τομείς ή ακόμη και με ποια σημασία χρησιμοποιούνται οι ελληνικής προέλευσης λέξεις στην αντίστοιχη γλώσσα, αλλά το πως αυτή η πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την διδασκαλία της ελληνικής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο της ανακοίνωσής τους και περίληψη (10-15 γραμμές) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hls@bhc.gr 

Πρέπει, επίσης, να στείλουν ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η γλώσσα των ανακοινώσεων είναι η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις σε άλλες γλώσσες. Ο χρόνος των ανακοινώσεων είναι 20΄.

Θα ακολουθήσει δεύτερη ενημερωτική εγκύκλιος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Βασιλική Καβάγια στο τηλέφωνο 210 82 177 10 ή στο φαξ 210 82 150 25.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για το Πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.elea.gr/usga.php

 

BRITISH HELLENIC COLLEGE – HELLENIC LANGUAGE SCHOOL «ALEXANDER THE GREAT»

CONFERENCE «YOU SPEAK GREEK ALREADY» INVITATION

Greek Language School «Alexander the Great», which is Department of BRITISH – HELLENIC COLLEGE, organizes a Conference with subject «You Speak Greek Already» in cooperation with the Organization for the Dissemination of the Greek Language (ODEG).

 The Conference will be held in Athens on 21 November 2009.

The project «You Speak Greek Already» is conducted under the European LIFELONG LEARNING PROGRAMME – KA2 LANGUAGES. 

The Main purpose of the conference is to present innovative ideas regarding the teaching of Greek as a foreign language, based on the existence of thousands of Greek words in all languages of the ‘western’ world.

During the Conference will be presented not only the educational material of the project «You Speak Greek Already» (book, Multimedia CD, website), but also the results and the key findings of the research which has been conducted, during its preparation in the frame of the European LIFELONG LEARNING PROGRAMME – KA2 LANGUAGES.

 Scholars are invited to submit abstracts for papers (10-15 lines) to Mrs Maria Katsainou (by email : ir@bhc.gr) and indicate their e-mail, address and telephone number. Abstracts to be written in Greek (papers in English will be accepted exceptionally). All papers will be of 20 minutes.

 The members of the Scientific Committee are:

• Mihaela Paraschiv, Professor at “Al. I. Cuza” University, Faculty of Letters, Iasi, Romania

 • Alicia Morales Ortiz, Profesora Titular de Filología Griega Facultad de Letras, Universidad de Murcia

• Stella Karali, Greek Lecturer, “Al. I. Cuza” University, Faculty of Letters, Iasi, Romania

 • Isabella Oztasciyan Bernadini d’ Arnesano, Tutor of Greek literature, languages and translation, School of Foreign Languages, Department of Euro-Mediterranean Studies, University of Salento, Lecce, Italy

• Kourtis Dimitrios, Coordinator of Secondary Education, Stuttgart

• Vasiliky Kavagia, Philologist specialized in teaching the Greek as a second or foreign language, Director of the Hellenic Language School «Alexander the Great», British Hellenic College.

 For further information please contact Mrs. Katsainou Maria on 210 82 177 10 or by fax 210 82 150 25.

 Details and information concerning the Conference or the project «You Speak Greek Already» will be provided through the webpage www.elea.gr/usga.php

This project has been funded with support from the European Commission.

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 135459-LLP-1-2007-1-GR-KA2-KA2MP

 Agreement number: 2007-3634 / 001-001

   

.