Δανία: Ψηφιακή εκκίνηση με 220 επίγεια κανάλια.

6 Οκτωβρίου 2009

Νέες άδειες σε 220 ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, πανεθνικά, θεματικά και τοπικά, χορήγησε η ραδιοτηλεοπτική Αρχή της Δανίας, με έναρξη από την 1η Νοεμβρίου 2009, οπότε και σταματά πλήρως η επίγεια αναλογική μετάδοση στη χώρα.

 Η αρχή έλαβε 303 αιτήσεις, οι οποίες κρίθηκαν με βάση την πρωτότυπη παραγωγή, το εύρος του προτεινόμενου προγράμματος, την οικονομική βιωσιμότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων.

Τα εθνικής εμβέλειας κανάλια περιλαμβάνουν προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και εκπομπές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για το περιβάλλον, τη γυναίκα, το παιδί, τις οικογένειες και τις διάφορες εθνικές ομάδες.

 Τα προγράμματα των τοπικών καναλιών είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένα σε ενδιαφέροντα και ζητήματα των περιοχών που θα μεταδίδουν.

νέοι σταθμοί θα εκπέμπουν από το Multiplex 1 του νέου ψηφιακού τηλεοπτικού περιβάλλοντος της Δανίας.

Μέχρι σήμερα στη χώρα εκπέμπουν 150 αναλογικοί τοπικοί σταθμοί./Hellenic Audiovisual Institute

.