Η νέα μετοχική σύνθεση του ΔΟΛ

29 Δεκεμβρίου 2009

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη μετοχική σύνθεση του  Δημοσιογραφικού Οργανισμού  Λαμπράκη  (ΔΟΛ Α.Ε.) προέβη η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας μετά το θάνατο του Χ.Δ. Λαμπράκη, μετόχου και προέδρου της.

Το Ίδρυμα Λαμπράκη που κατέχει την ψιλή κυριότητα 20.649.555 μετοχών της εταιρείας οι οποίες αναλογούν στο 24,879% του μετοχικού της κεφαλαίου, απέκτησε και την επικαρπία των μετοχών αυτών, την οποία διατηρούσε εφ’ όρου ζωής ο αποβιώσας Χ. Δ. Λαμπράκης και στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Δ. Λαμπράκης ήδη πριν από περίπου τέσσερα χρόνια είχε προχωρήσει σε ανακατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΟΛ – διατηρώντας αναλλοίωτη τη διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού – προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και δημιουργική λειτουργία του με τα συνεργαζόμενα στελέχη.

Τότε η οικογένεια Λαμπράκη δώρισε το 25,405% στο κοινωφελές Ιδρυμα Λαμπράκη, το ποσοστό του Χρήστου Δ. Λαμπράκη είχε υποχωρήσει σε 25,879% από 50,936% ενώ ο Σταύρος Ψυχάρης απέκτησε 25,155% από 0,099%.

Σήμερα, και μετά την απόκτηση της επικαρπίας του 24,879%, το συνολικό ποσοστό του Ιδρύματος Λαμπράκη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΟΛ ΑΕ διατηρείται αμετάβλητο στο 24,879% ενώ στα δικαιώματα ψήφου διαμορφώθηκε από 0,000% σε 24,879%.

Έτσι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι-κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου στη ΔΟΛ ΑΕ είναι πλέον οι κ.κ.: Σταύρος Π. Ψυχάρης με 20.879.157 δικαιώματα ψήφου (25,156%), το Ίδρυμα Λαμπράκη με 20.649.555 (24,879%) και ο Βίκτωρ Ρέστης, μέσω της Benbay Limited, με 15.064.450 δικαιώματα ψήφου (18,150%)./naftemporiki

.