Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Οικονόμου

31 Ιανουαρίου 2010

Σχετικά με την απόδοση ΦΠΑ από τα Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΨΜ.

greek_parlament.jpgΣε απάντηση της ερώτησης (Αριθμ. Πρωτ. 2776/16-12-09) αναφορικά με την απώλεια εσόδων για το Δημόσιο από τη μη είσπραξη ΦΠΑ από Στρατιωτικά Πρατήρια και ΚΨΜ παρόλο που στην τελική τιμή διάθεσης των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Ε. Βενιζέλος, μας απάντησε ότι σύμφωνα με τον λογιστικό κανονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (όπως είναι τα ΕΚΕΜΕΣ, ΣΕΠΑ, ΠΟΝ του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού αντίστοιχα) έχουν υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ και τον αποδίδουν στις κατά τόπους ΔΟΥ, ενώ τα μικρά πρατήρια και κυλικεία που λειτουργούν μέσα σε στρατιωτικές μονάδες (πχ ΚΨΜ, ΚΨΟ, Πρατήριο πληρώματος του ΠΝ) δεν έχουν υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ θεωρούμενα ως ασήμαντες δραστηριότητες.

Οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στην κατηγορία των «ασήμαντων» Διαχειρίσεων και δεν διαθέτουν δηλωμένες στο ΦΠΑ ταμειακές μηχανές, υπόκεινται όμως σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τον Γενικό Κανονισμό Εκμεταλλεύσεων και σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τους οικονομικούς κλάδους των Γενικών Επιτελείων.

Επίσης μας ενημερώνει ότι τα Στρατιωτικά Πρατήρια (ΣΠ) του Στρατού Ξηράς υποβάλουν κάθε έτος στο Υπουργείο Οικονομικών για διασταύρωση στοιχείων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, καθαρή αξία τιμολογίου κλπ) των προμηθευτών τους.

Ο ΦΠΑ των αγοραζόμενων προϊόντων αποδίδεται με μέριμνα των προμηθευτών. Στις συναλλαγές τους χρησιμοποιούν το ΑΦΜ του ΓΕΣ (ΔΟΥ Ψυχικού), το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Μονάδες του Στρατού.

Το Στρατιωτικό Πρατήριο του Πολεμικού Ναυτικού, ήτοι ο Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ), κάνει χρήση μόνο δηλωμένων στο μητρώο ΦΠΑ ταμειακών μηχανών για τις πάσης φύσεως συναλλαγές του, επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων/ ειδών που διαθέτει με ΦΠΑ και εν συνεχεία τον αποδίδει κατά τα προβλεπόμενα στη ΔΟΥ ΙΣΤ’ Αθηνών με ξεχωριστό ΑΦΜ.

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφαρμόζει το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Η συγκεκριμένη οικονομική εκμετάλλευση, καταβάλλει ΦΠΑ κατά την αγορά των πάσης φύσεως αγαθών που προμηθεύεται, ενώ κατά την διάθεση των αγαθών αυτών στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, οι τιμές πώλησης επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υποβάλλεται μέσω των προβλεπόμενων περιοδικών δηλώσεων στην οικεία ΔΟΥ (Αργυρούπολης) με ξεχωριστό ΑΦΜ.

Τέλος μας ενημερώνει ο κ Υπουργός, προφανώς διότι με τη ερώτηση που καταθέσαμε διαπιστώθηκε το λογιστικό χάος που υπάρχει μεταξύ των τριών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι έχει δώσει ήδη εντολή και βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη για την ενοποίηση των Σ.Π. όλων των κλάδων των Ε.Δ. υπό ενιαίο φορέα, η οποία θα προβλέπει τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών μέσω διπλογραφικού συστήματος.

Παρόμοια είναι και η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος συμφωνεί ότι τα ΚΨΜ, ΚΨΟ κλπ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ακόμα και όταν επιβαρύνουν τις τιμές των προϊόντων τους με ΦΠΑ καθώς οι δραστηριότητές τους θεωρούνται ασήμαντες ενώ αντίθετα τα στρατιωτικά πρατήρια των οποίων οι πράξεις δεν είναι ασήμαντες υποχρεούνται στην απόδοση του ΦΠΑ.

Για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω έχει ήδη ζητηθεί η συνδρομή του αρμοδίου Οικονομικού Επιθεωρητή. Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο των πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Υπουργός Άμυνας πολύ σωστά έδωσε αμέσως διαταγή για ενοποίηση των Στρατιωτικών Πρατηρίων όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων υπό ενιαίο φορέα και την λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών μέσω διπλογραφικού συστήματος ώστε να υπάρχει σαφές και καθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας και να υπάρχει καλύτερος έλεγχος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Οικονομικών ξεκίνησε άμεσα τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα όσα ο νόμος προβλέπει εφαρμόζονται πιστά. Παρόλα αυτά υπάρχουν ζητήματα που τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας εκκρεμούν και θα πρέπει να ρυθμιστούν.

Ο χαρακτηρισμός των εντός των στρατιωτικών μονάδων λειτουργούντων μικρών πρατηρίων και κυλικείων ως ασήμαντες δραστηριότητες και ως εκ τούτου μη υπόχρεων στην καταβολή του ΦΠΑ ακόμα και όταν τον συμπεριλαμβάνουν στην τελική τιμή διάθεσης των προϊόντων εγείρει τουλάχιστον ερωτήματα.

Εάν τελικά το δημόσιο δεν εισπράττει τα μικρά έστω αυτά ποσά γιατί επιβαρύνεται με αυτά το στρατιωτικό προσωπικό και κυρίως οι στρατευμένοι νέοι και κατά συνέπεια οι οικογένειές τους; Σήμερα που η οικονομική κατάσταση της χώρας βρίσκεται «υπό το χείλος του γκρεμού» και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο πολύ σωστά ζητούν από τους Έλληνες να προμηθεύονται αποδείξεις σε κάθε σημαντική ή ασήμαντη συναλλαγή τους προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή γιατί δεν απαιτείται το ίδιο και για τις «ασήμαντες» συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός των στρατοπέδων;

Μπορούμε άραγε ως συντεταγμένη πολιτεία να αποδεχτούμε ότι σε όλα τα ΚΨΜ και τα μικρά πρατήρια ο όγκος των συναλλαγών είναι μικρός ακόμα και όταν σε αυτά δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονίμων στρατιωτικών και στρατεύσιμων (πχ Κέντρα Εκπαίδευσης);

Ο ΦΠΑ που εισπράττεται και δεν αποδίδεται και άρα είναι καθαρό κέρδος πως τελικά αξιοποιείται και κυρίως πώς ελέγχεται; Κατόπιν όλων αυτών και παρά το γεγονός ότι η απάντηση των Υπουργών ήταν σε πολλά σημεία άκρως ικανοποιητική ο Βουλευτής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Οικονόμου θα επανέλθει με ερώτηση του στην Βουλή προκειμένου να ζητήσει απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα και να βοηθήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του στόχου της ελληνικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του δημοσίου.

Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η χώρα δεν μπορεί να επιτρέπεται σε κανέναν ούτε στο κράτος και για κανένα λόγο να μην αποδίδει τους φόρους τους οποίους μάλιστα εισπράττει. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΣΟΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαριλάου Τρικούπη 41, 106 81 Αθήνα

Τηλ. 210-8542901 & 210-8542254 Fax. 210-8542813

.