«Καρτέλ» τιμών στην πώληση μουσικών αρχείων μέσω διαδικτύου

19 Φεβρουαρίου 2010

cd5.gifΠαραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού και παράνομη επιβολή υψηλών τιμών στην πώληση μουσικών αρχείων μέσω διαδικτύου από μεγάλες εταιρείες της μουσικής βιομηχανίας, διαπίστωσε δευτεροβάθμιο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Με την κρίση αυτή δικαιολογείται η επανεξέταση της αγωγής των πολιτών που στράφηκαν κατά των εταιριών, υπο- στηρίζοντας ότι κατέχουν το 80% των ψηφιακών πωλήσεων και ότι έχουν δημιουργήσει «καρτέλ» τιμών./

.