Κλωϋφαντουργία Λαναρά τέλος.

26 Φεβρουαρίου 2010

2691.gifΠαραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ενωμένης Κλωϋφαντουργίας Θωμάς Λαναράς καθώς δεν μπόρεσε να εκλέξει μέλη στο ΔΣ. Ως αποτέλεσμα η εταιρία διακόπτει κάθε εργασία λόγω ανυπαρξίας εκπροσώπου.

 Στη συνέχεια το ΧΑ αποφάσισε την αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΕΝΚΛΩ, στην οποία ανεγνώσθη η επιστολή παραίτησης του κ. Λαναρά δεν κατάφερε να εκλέξει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης δήλωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η παραμονή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι άνευ αντικειμένου και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την παραίτησή του. Μετά την εξέλιξη αυτή και σε συνδυασμό με την ανακοινωθείσα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Φεβρουαρίου 2010 παραίτηση των άλλων δύο μελών, η εταιρεία βρίσκεται πλέον χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο.

«Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι εξαιτίας της αδυναμίας τους να εκλέξουν Διοικητικό Συμβούλιο, η Εταιρεία εισέρχεται σε μία φάση πλήρους απραξίας και αβεβαιότητας με απρόοπτες εξελίξεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Συνέλευση και σε μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, αποφάσισε την εκ νέου διακοπή της εξέτασης του εν λόγω θέματος και τη συνέχισή της στις 11 Μαρτίου 2010 με την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της εταιρείας και θα καταστεί δυνατή η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε ότι η εταιρεία αδυνατεί πλέον να λειτουργήσει μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αφού δεν έχει νόμιμη εκπροσώπηση. Όπως είναι γνωστό, ήδη τα εργοστάσια της εταιρείας δεν λειτουργούν αφενός λόγω της έλλειψης κεφαλαίου κινήσεως και αφετέρου λόγω της Επίσχεσης Εργασίας που έχουν ασκήσει σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι λόγω οφειλής των αποδοχών τους επί μακρύ χρονικό διάστημα.

«Η συνεχής απαξίωση της Εταιρείας, η έλλειψη ρευστότητας εξαιτίας της μη χρηματοδότησής της, η υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του επανεπικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, έχουν δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση.

Τονίζεται επίσης ότι λόγω αδυναμίας πληρωμής των εταιρειών φύλαξης των κλειστών εργοστασίων μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2010 αυτή δεν δύναται να συνεχισθεί και κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, δεν είναι δυνατόν η φύλαξη να γίνει από τους εργαζόμενους.

ΕΝ.ΚΛΩ.: Απομένει η “ληξιαρχική πράξη θανάτου”

Μόνον η “ληξιαρχική πράξη θανάτου” απομένει πλέον για να επισημοποιηθεί το τέλος του πάλαι ποτέ κραταιού κλωστοϋφαντουργικού ομίλου Λαναρά.

 Με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εκτός λειτουργίας και το προσωπικό της σε πολύμηνη επίσχεση εργασίας, η τελευταία εναπομείνασα παραγωγική εταιρια, η ΕΝ.ΚΛΩ, αδυνατεί τώρα να διεκπεραιώσει ακόμη και τις τρέχουσες υποθέσεις της, καθώς βρίσκεται χωρίς ΔΣ και χωρίς νόμιμη εκπτοσώπηση.

 Μη θέλοντας προφανώς να είναι αυτός που θα βάλει την “επιτάφια πλάκα” στην οικογενειακή επιχειρηματική αυτοκρατορία, ο βασικός μέτοχος Θ. Λαναράς παραιτήθηκε από τις θέσεις του προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, χωρίς να παραστεί κάν στην έκτακτη ΓΣ. Είχε προηγηθεί προ ημερών η παραίτηση άλλων δύο μελών του ΔΣ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον νόμιμη συγκρότηση του.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεχισθεί στις 11 Μαρτίου, σε μια ύστατη προσπάθεια να εξευρεθεί λύση και να καταστεί δυνατή η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οπως αναφέρθηκε στη ΓΣ, η ΕΝ.ΚΛΩ αδυνατεί πλέον να διεκπεραιώσει και τις πλέον στοιχειώδεις εταιρικές υποθέσεις, αφού δεν έχει νόμιμη εκπροσώπηση, ενώ τα εργοστάσια της δεν λειτουργούν, αφενός λόγω της έλλειψης κεφαλαίου κινήσεως και αφετέρου λόγω της επίσχεσης εργασίας τπυ προσωπικού, που είναι απλήρωτο επί μήνες.

Από την 1η Μαρτίου οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις και οι αποθήκες πρώτων υλών, έτοιμων προϊόντων κλπ θα είναι αφύλακτες, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν οι εταιρίες security, οι οποίες διακόπτουν τη φύλαξη.

.