Δέν θέλουν τη σημαία με τον Μέγα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

28 Σεπτεμβρίου 2010

Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: “Τι δηλοί ο μύθος?…των φθαρμένων σημαιών, δέν θέλουν τη σημαία με τον Μέγα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ”

Επιστολή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης προς το Δ.Σ. της HELEXPO (  21 Σεπτεμβρίου 2010) με την ελπίδα ότι πολύ σύντομα οι σημαίες της Θεσσαλονίκης θα κυματίζουν και πάλι στις εισόδους της ΔΕΘ :«Στις 14-9-2010, σε ανακοίνωσή σας προς τα ΜΜΕ δηλώσατε ότι «το σύνολο των φθαρμένων σημαιών στους ιστούς του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης αντικαταστάθηκε από την Ελληνική σημαία». Επειδή από την παραπάνω ανακοίνωση συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο λόγος αντικατάστασης των σημαιών της Θεσσαλονίκης ήταν η φθορά αυτών, σας στέλνω δέκα (10) καινούριες σημαίες του Δήμου για να τις αναρτήσετε στους ιστούς της ΔΕΘ».

.