Πολλαπλά οφέλη από την ουσιαστική συνεργασία των πανεπιστημίων με το Δήμο Θεσ/νίκης

21 Οκτωβρίου 2010

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που στην περιοχή της ευτυχεί να διαθέτει εξαιρετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό – Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και δίπλα σ’ αυτούς τους κορυφαίους πνευματικούς οργανισμούς μια πλειάδα άλλων σημαντικών ιδρυμάτων, σωματείων και συλλόγων που δίνουν στην πόλη έναν ιδιαίτερο ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

 Η συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και των πανεπιστημίων είναι πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μπορεί και πρέπει να γίνει ουσιαστικότερη, πιο ευρεία και πολυεπίπεδη. Μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων, όπως μεταξύ άλλων: 

• Στενή συνεργασία στα θέματα υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών, δράσεων και έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, αξιοποιώντας έτσι την πλουσιότατη και υψηλής ποιότητας εμπειρία των πανεπιστημίων στον τομέα αυτό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορεί έτσι να χρηματοδοτήσει κάθε είδους δράσεις προς όφελος των δημοτών και της πόλης.

• Συνεργασία για θέματα ανάπτυξης, προγραμματισμού και σχεδιασμού παρεμβάσεων στην πόλη σε μεγαλύτερη και μικρότερη κλίμακα (π.χ. για την ανάπτυξη και συντήρηση του πρασίνου, αναπλάσεις τοπικές ή ευρύτερες, προστασία από φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα σεισμούς, ιστορία της πόλης κ.ά.).

• Αξιοποίηση του δυναμικού των φοιτητών (μεταπτυχιακών και υποψ. διδακτόρων) για φρέσκες και πρωτότυπες παρεμβάσεις στην πόλη, πολεοδομικές, πολιτιστικές, αλλά και κοινωνικές.

 • Υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών και Δια Βίου Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του δήμου σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Επίσης, συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης των πανεπιστημίων, ώστε να συμβάλουν οι απόφοιτοί τους στις αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης και της περιοχής γενικότερα.

 • Συνεργασία με σκοπό τη στήριξη του Δήμου, ώστε να δημιουργηθούν οι σωστές συνθήκες από άποψη προσβασιμότητας και κατασκευής για ΑμεΑ σε όλα τα Δημοτικά κτίρια καθώς και στους ανοικτούς χώρους και διαδρομές σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης.

• Συνεργασία για το σχεδιασμό ενεργειακών παρεμβάσεων στα δημοτικά κτίρια έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας και η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών και συστημάτων

Η συμμετοχή στην καθημερινή ζωή και η συνεργασία των πανεπιστημίων με το Δήμο Θεσσαλονίκης αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό οποιουδήποτε αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτιστικού ακόμη και οικονομικού προγράμματος.

 Τα πανεπιστήμια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και πρέπει οι δεσμοί με αυτά να αναβαθμιστούν και να γίνουν στέρεοι και σταθεροί. Εξάλλου, όλοι αναγνωρίζουν ότι η επιστημονική αριστεία και η εκτίμηση του έργου των πανεπιστημίων αποτελεί εύσημο για την ίδια την πόλη και τους θεσσαλονικείς.

Ο Κώστας Γκιουλέκας, υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης έκανε την αρχή. Συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του «Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη» καθηγητές και γενικότερα ανθρώπους του Πανεπιστημίου μεταξύ των οποίων και τον υπογράφοντα, με στόχο την πολυεπίπεδη συνεργασία Δήμου και Πανεπιστημίων.

Παρακολουθώντας την τελευταία διετία μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τη συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης και ΑΠΘ, πιστεύω ότι αν ακολουθηθούν τα προαναφερόμενα, ζητήματα όπως αυτό της κυκλοφορίας, του περιβάλλοντος, των περαιτέρω αναπλάσεων περιοχών της πόλης , της αναβάθμισης και της ανάδειξης των αρχαιολογικών μας χώρων, της προώθησης του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, θα αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένα προγράμματα από τους πλέον ειδικούς.

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας σε όλα τα επίπεδα και θα αποκτήσει η πόλη μας την εικόνα που της αξίζει και την αισθητική που της λείπει.

 Παρασκευάς (Πάρις) Σαββαϊδης

Τοπογράφος Μηχανικός

-Καθηγητής ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

.