Για το πρόβλημα αποκομιδής των σκουπιδιών αποφάσισε:

25 Ιανουαρίου 2011

thessalon3.bmpΤο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμο Θεσσαλονίκης συνεδρίασε σήμερα (Δευτέρα) εκτάκτως για το πρόβλημα αποκομιδής των σκουπιδιών και αποφάσισε:

1) Ομοφώνως τη διάθεση (με απ’ ευθείας ανάθεση) του ποσού των 15.000 € για την αγορά ανταλλακτικών αναγκαίων για την επιδιόρθωση των οχημάτων στο συνεργείο του Δήμου.

2) Κατά πλειοψηφία (δύο λευκές ψήφοι) τη διάθεση κονδυλίου ύψους 98.000 € για την επιδιόρθωση των οχημάτων σε εξωτερικά συνεργεία,

3) Κατά πλειοψηφία (μία λευκή ψήφος, μία κατά) τη διάθεση του ποσού των 190.000 € για την πιθανή ενοικίαση τρακτόρων και απορριμματοφόρων διαφόρων τύπων εάν και εφόσον καταστεί αναγκαία.

.