Ανταποδοτικό τέλος και στους υπολογιστές

26 Φεβρουαρίου 2011

hackin.jpgΜε απόφασή του (27/10/2010), το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Γερμανίας (Bundesverwaltungsgericht – BverwG) δέχεται ότι οι κάτοχοι υπολογιστών που διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο οφείλουν να καταβάλλουν ανταποδοτικό τέλος.

Οι προσφεύγοντες κατείχαν ραδιοτηλεοπτικούς δέκτες για τους οποίους είχαν καταβάλει ανταποδοτικό τέλος και υποχρεώθηκαν εκ νέου στην καταβολή του για τους υπολογιστές που είχαν για επαγγελματική χρήση και όχι για λήψη τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το BverwG απέρριψε την προσφυγή εκτιμώντας ότι ένας υπολογιστής που μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο εξομοιώνεται με τηλεοπτικό δέκτη, αφού καθοριστικό κριτήριο είναι η δυνατότητα λήψης και όχι η τελική χρήση της συσκευής.

 Επίσης, δεν παίζει ρόλο αν ο υπολογιστής είναι ή όχι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. /Πηγή: IRIS 2011-1:1/18,ΙΟΜ

.