Προσφυγή στο ΣτΕ δέκα Δικηγορικών Συλλόγων

25 Φεβρουαρίου 2011

sepikratias.jpgΓια την αύξηση κατά 1000% του παραβόλου της μήνυσης και του τέλους της πολιτική αγωγής, κατά 500%, από Δικηγορικούς Συλλόγους δέκα πόλεων.

Με κοινή προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ιωαννίνων, Άρτας, Σύρου, Κω, Χίου, Λαμίας, Φλώρινας, Κατερίνης και Αλεξανδρουπόλεως, ζητούν να ακυρωθεί η υπ΄ αρθμ. 123827/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης με την οποία αναπροσαρμόσθηκε το παράβολο της μήνυσης από 10 σε 100 Ευρώ, και το τέλος Πολιτικής Αγωγής από 10 σε 50 Ευρώ.

Υποστηρίζουν ότι οι Υπουργική απόφαση είναι αντίθετη με την Ελληνική νομοθεσία, σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος (4,20, 43,72, 78) ενώ αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ότι το παράβολο της μήνυσης αποτελεί φόρο και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “τέλος”. Όπως αναφέρουν η δίωξη του εγκλήματος σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, αποτελεί υποχρέωση του κράτους και ως εκ τούτου δεν είναι νοητό ο πολίτης, και ιδίως το θύμα της εγκληματικής πράξης, να πληρώνει στο κράτος το συγκεκριμένο ποσό, και μάλιστα ιδιαιτέρα υψηλό, με βάση την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία, προκειμένου αυτή να ασκήσει δική της υποχρέωση, που απορρέει από το Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο, και τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, το άρθρο 47 του χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ακόμα υποστηρίζουν ότι ο επίμαχος φόρος δεν συνδέεται με την φοροδοτική ικανότητα κάθε Έλληνα πολίτη, ή με την απόκτηση του εισοδήματος, αλλά επιβάλλεται αδιακρίτως επί του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο ποινικής φύσεως.

Αυτό όμως αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών )ανέργων, χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων) και φορολόγηση όχι του εισοδήματος και της περιουσίας, αλλά και του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο.

Τέλος οι Δικηγορικοί Σύλλογοι σημειώνουν ότι η αύξηση έπρεπε να γίνει με προεδρικό διάταγμα και όχι με Υπουργική απόφαση και υπογραμμίζουν ότι η αναπροσαρμογή του τέλους πολιτικής αγωγής ,παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αντίκειται και στα άρθρα 4, 20, 43, 72 και 78 του Συντάγματος.

.