Για τους… “εμπόρους των εθνών” ο λόγος..

31 Μαΐου 2011

Η αργία εγέννησε την πενίαν.

 Η πενία έτεκεν την πείναν.

Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.

Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.

Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.

 Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.

Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου”

Αλ. Παπαδιαμάντης -“Οι έμποροι των εθνών”

.