Στο όνομα της «σωτηρίας της χώρας»

24 Μαΐου 2011

31187n1041.JPGΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Διογκώνεται το δημόσιο για χάρη μικροκομματικών συμφερόντων την ώρα που η κυβέρνηση διακηρύσσει το συμμάζεμα του κράτους μέσω των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις

Κύριε Υπουργέ, Τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση έχει προβεί σε μια πρωτοφανή περικοπή δαπανών κατά κύριο λόγο περικόπτοντας μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού προκαλώντας μια τραγική ύφεση στην ελληνική οικονομία. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται στο όνομα της «σωτηρίας της χώρας» και του εξορθολογισμού του κράτους ώστε αυτό να μην είναι «σπάταλο» και να είναι αποτελεσματικό.

Την ίδια όμως στιγμή και από τον Νοέμβριο του 2009 η κυβέρνηση μέσα από τους νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις έχει συστήσει:

 α) 41 Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Νομικά Πρόσωπα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες,

β) 386 Γενικές Διευθύνσεις και Τμήματα (325 μόνο οι Διευθύνσεις Ιθαγένειας του «Καλλικράτη» στους δήμους),

γ) 11 Αυτοτελή Γραφεία,

δ) 2 Ανεξάρτητες Αρχές,

ε) 3 Ινστιτούτα,

στ) 701 Συμβούλια, τα περισσότερα στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»,

 ζ) 165 Συμπαραστάτες του Δημότη,

 η) 13 Περιφερειακούς Συμπαραστάτες του Δημότη,

θ) 7 Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών,

ι) Πάνω από 1326 αμειβόμενες επιτροπές και

κ) 325 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Όπως μάλιστα αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα μέσα σε 18 μήνες έχουν συσταθεί περίπου 8000 νέες θέσεις στο ελληνικό δημόσιο, πολλές εκ των οποίων καλύπτονται χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Μάλιστα στις σχετικές αποφάσεις που έρχονται στην Βουλή δεν προσδιορίζεται σχεδόν ποτέ το μισθολογικό κόστος της κάθε ρύθμισης ούτε βέβαια προσδιορίζεται ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που δημιουργεί η κυβέρνηση εξυπηρετώντας πολλές φορές τους κομματικούς της φίλους. Κατόπιν όλων αυτών,

 Ερωτάστε:

 1. Πώς προκύπτει το «συμμάζεμα» του κράτους όταν μέσα σε 18 μήνες έχετε δημιουργήσει ως κυβέρνηση τόσες νέες διοικητικές δομές στο κράτος και τόσες νέες θέσεις εργασίας πολλές εκ των οποίων δεν καλύπτονται αξιοκρατικά με αδιάβλητες διαδικασίες;

 2. Αν είναι «σπατάλη» για το κράτος οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές, η επαγγελματική αποκατάσταση του κομματικού στρατού τι είναι;

 -Ο- ΕΡΩΤΩΝ

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

.