Δικηγόρος και blogger o πρώτος Συμπαραστάτης στο Δήμο των Αθηνών

27 Ιουλίου 2012

Οι Αθηναίοι απέκτησαν τον… συμπαραστάτη τους, για τις περιπτώσεις που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δημοτική κακοδιοίκηση.

Την Πέμπτη (26.7.2012), κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγη ο 38χρονος νομικός κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Αθηναίων.

Από το Φεβρουάριο του 2011 είχαν ξεκινήσει διαδικασίες στο Δήμο Αθηναίων για να καλυφθεί η θέση αυτή, που αφορά έναν θεσμό τον οποίο εισήγαγε ο «Καλλικράτης» με στόχο να επιλύονται διαφορές μεταξύ πολίτη και δημοτικών υπηρεσιών αλλά και να διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Όμως, μέχρι σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατό να καλυφθεί η θέση, με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί για την επιλογή των προσώπων.

Ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σκιαγραφείται ως εξής:
– Δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους.
– Μπορεί να διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ΄ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Ο κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη στο Δήμο Αθηναίων, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο από τον τομέα δημοσίου δικαίου της Νομικής Σχολής Αθήνας .
Ασχολείται εδώ και χρόνια με θέματα διαδικτύου, προστασίας προσωπικών δεδομένων και ελευθερίας της έκφρασης, είναι διαχειριστής του ιστολογίου για νομικά θέματα «E-lawyer», έχει γράψει νομικά βιβλία και αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά, μεταξύ άλλων για θέματα σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας.
ΒΗΜΑ

.