Σχετικά με το χαράτσι και την δόλια ληστρική, δημευτική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

30 Ιουλίου 2012

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

 “Το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (δικαίωμα ιδιοκτησίας), “Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι προηγούμενες διατάξεις δεν θα πρέπει, ωστόσο, καθ ‘οιονδήποτε τρόπο θίγει το δικαίωμα ενός κράτους να εφαρμόσει τους νόμους που κρίνει αναγκαίο για τον έλεγχο της χρήσης του ακινήτου, σύμφωνα με το γενικό συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων…”

Rulings of the ECtHR have also impacted tax policy -Oι Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έχουν επίσης αντίκτυπο στην φορολογική πολιτική.

The ECtHR delivered an important decision on direct tax in October 2010 in the case of Shchokin vs. Ukraine .-Το ΕΔΑΔ εξέδωσε μια σημαντική απόφαση για άμεσο φόρο, τον Οκτώβριο του 2010 στην περίπτωση Shchokin εναντίον της Ουκρανίας .

It held that the Ukrainian tax authorities’ application of a rate of tax which was higher than that which was contemplated in the law amounted to a violation of the right to property.-Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εφαρμογή απο τις φορολογικές αρχές της Ουκρανίας συντελεστή φόρου το οποίο ήταν υψηλότερο από εκείνο που προβλέπεται στη νομοθεσία ισοδυναμεί με παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

In the case of Di Belmonte vs. Italy the ECtHR held that a tax which had been implemented in a manner which created an excessive burden on a citizen was incompatible with the right to property.-Στην περίπτωση του Di Belmonte εναντίον της Ιταλίας , το ΕΔΑΔ έκρινε ότι ένας φόρος που είχε εφαρμοστεί κατά τρόπο που να δημιουργείται υπέρμετρη επιβάρυνση για τον πολίτη ήταν ασυμβίβαστη με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

The ECtHR referred to the State party’s obligation to put an end to the relevant violation as well as the ECtHR power to order reparation and ordered the Italian Republic to pay Mr. di Belmonte EUR1.1 million in pecuniary damages.-Το ΕΔΑΔ αναφέρεται στην υποχρέωση του Κράτους να θέσει τέρμα στη σχετική παράβαση, καθώς και την δικαιοδοσία που έχει το ΕΔΑΔ να διατάσει αποκατάσταση της ζημιάς  ,διέταξε την Ιταλική Δημοκρατία να καταβάλει στόν κ. di Belmonte 1,1 εκατ. ευρώ ως χρηματική αποζημίωση.

ΠΗΓΗ
http://tmagazine.ey.com/insights/the-european-convention-on-human-rights-echr-tax-controversy-and-tax-policy/

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΔ ;

ΑΝ ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕΛΙΔΑ.

Τ Ω Ρ Α ΠΙΑ Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν !!!

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ;

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ / ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΛΗΣΤΡΙΚΗ / ΔΗΜΕΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ;

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ;

Ή ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ;

ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ;

 

Επιχειρηματίας δικαιώθηκε για το χαράτσι…
Δικαστήριο δικαίωσε επιχειρηματία, που είχε προσφύγει κατά της ΔΕΗ, για το χαράτσι, καθώς στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβανόταν παράνομα το Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (χαράτσι) ποσού 3.500 € για αδόμητο οικόπεδο στο οποίο ασκούσε εμπορία.
Στη δίκη η ΔΕΗ προσεπικάλεσε το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο παρενέβη πρόσθετα υπέρ της ΔΕΗ και υπέρ της νομιμότητας του χαρατσιού.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι εσφαλμένως η ΔΕΗ καταλόγισε χαράτσι στο αδόμητο οικόπεδο του αιτούντος επιχειρηματία, διέταξε να μη διακοπεί η παροχή ρεύματος στην επιχείρηση λόγω της μη καταβολής του και όρισε προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να ασκήσει ο θιγόμενος επιχειρηματίας τακτική αγωγή για να επιλυθεί οριστικά το θέμα.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο σκεπτικό της απόφασης, όπου γίνεται λόγος για την αντισυνταγματικότητα του χαρατσιού, επειδή η κύρωση της διακοπής του ρεύματος σε φορολογούμενο, λόγω ασυνέπειας σε φορολογικές υποχρεώσεις όπως το χαράτσι ΔΕΗ, άσχετες με τις απορρέουσες από τη σύμβαση παροχής ρεύματος υποχρεώσεις του οδηγεί σε παράνομη αναίρεση της καθολικότητας της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου και με την κύρωση αυτή παραβιάζεται όχι μόνο η οικονομική ελευθερία, αλλά και η συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξίας, γιατί η διακοπή συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την αξιοπρεπή διαβίωση (απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1972/2012).

.