Νέο Μνημόνιο III:Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

5 Νοεμβρίου 2012

Βουλή των Ελλήνων-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012

 

Κατατέθηκε στην βουλή (05/11/2012),  για  επεξεργασίας  και  για ψήφιση  από  τα κόμματα.

ν. 4046/2012: 1-2-3-4—-5— –6—- –7

 

 

.