Βασίλειος Καπερνάρος, σχετικά με την κατασκευή Γυμναστηρίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

27 Φεβρουαρίου 2013

Ερώτηση και αίτηση κατέθεσης εγγράφου  του Βασίλειου Καπερνάρου , Βουλευτή Ανεξάρτητων Ελλήνων,σχετικά με την κατασκευή Γυμναστηρίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Περί της κατασκευής γυμναστηρίου Ιονίου Πανεπιστημίου»

Σύμφωνα με την, υπ’ αρ. 8972/10-4-2002, απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εξασφαλίσθηκε πίστωση ύψους ποσού 88.041 ευρώ για τη δημιουργία Γυμναστηρίου, για τους φοιτητές του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, εκτάσεως 243 τ.μ., σε ημιυπαίθριο ιδιόκτητο χώρο του Πανεπιστημίου, ευρισκομένου επί της οδού Ιωάννη Θεοτόκη αρ. 72 στην Κέρκυρα.

Μάλιστα, διενεργήθηκαν οι προς τούτο Πρόχειροι Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί, για τον εξοπλισμό του Γυμναστηρίου με όργανα γυμναστικής και για την τοποθέτηση αθλητικού δαπέδου, με τον ρητό όρο πως η τελική επιλογή θα γίνει, αυστηρά, βάσει των προδιαγραφών του συγκεκριμένου χώρου.

Παρόλα αυτά, η ίδια Πρυτανική Αρχή, η οποία, ενώ, αρχικώς, έδωσε εντολή να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής του Γυμναστηρίου προκηρύσσοντας τους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς, εν συνεχεία αποφάσισε, αναιτιολογήτως, αυθαιρέτως και αυτοαναιρούμενη, αφ’ ενός, την εγκατάσταση 22 γραφείων στον αυτό χώρο για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αφ’ ετέρου, τη δημιουργία του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ στο Κτήριο Α του οικοπέδου ΕΑΣΚ – ΠΑΛΛΑΔΑ, εντός της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, χαρακτηρισμένη ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.Τονίζεται πως, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. και το Π.Δ. 219/2006, για τη δημιουργία Γυμναστηρίου απαιτείται χώρος, τουλάχιστον, 100 τ.μ., ενώ εν λόγω χώρος, εκτός από Αρχαιολογικός, είναι εκτάσεως 87 τ.μ.

Για τον λόγο αυτό, επιλήφθηκε η 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ζητώντας, με το υπ’ αρ. 4996/31/10/2012 έγγραφό της, την άμεση διακοπή των εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε:

1) Γιατί αποφάσισε η Πρυτανική Αρχή, όλως αυθαιρέτως, να αναβάλλει τη δημιουργία του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, σε ιδιόκτητο, μάλιστα, χώρο του Πανεπιστημίου επί της οδού Ιωάννου Θεοτόκη αρ. 72, εκτάσεως 243 τ.μ.;

2) Αξιοποιήθηκε η, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8972/10-4-2002 απόφασή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επιχορήγηση ύψους 88.041 ευρώ της, η οποία προοριζότανε για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου; Αν ναι με ποιόν τρόπο; Αν όχι, σε ποιόν λογαριασμό βρίσκονται σήμερα τα χρήματα; ( Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα)

3) Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ στο Κτήριο Α του οικοπέδου ΕΑΣΚ – ΠΑΛΛΑΔΑ, εντός της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, γιατί παρακάμφθηκε η υπ’ αρ. 4996/31/10/2012 απόφαση της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την οποία ορίζεται η άμεση διακοπή των περαιτέρω εργασιών για τη δημιουργία του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ;

4) Με ποιές ενέργειες της Πολιτείας προστατεύεται ο ως άνω Αρχαιολογικός χώρος; ( Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ).

5) Το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ έχει στην κυριότητά του άλλα ακίνητα; Αν ναι, πόσα, ποια και γιατί επιμένει η παρούσα Πρυτανική Αρχή στη δημιουργία του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ στον ως άνω Αρχαιολογικό χώρο; ( Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ).

Αθήνα, 26/2/2013
Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Βασίλειος Καπερνάρος

.