Έθνική ἀγωνία καί συναγερμός γιά τή Θράκη μας.

28 Μαρτίου 2013

Τό Σάββατο 30 Μαρτίου διοργανώνεται στό “Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο” Θεσσαλονίκης, ἓνα πολύ σημαντικό συνέδριο γιά τήν Θράκη, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς “Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης” καί μέ τήν συμμετοχή τῆς “Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη”.

’Από ἀρχαιοτάτων χρόνων ἡ Θράκη ἀποτελοῡσε ἓνα ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς γῆς καί τοῦ ῾Ελληνισμοῦ μέ τόν δικό της πολιτισμό, ἢθη και ἒθιμα.

Ὃμως, ποιά εἶναι τά στοιχεῖα πού χαρακτη-ρίζουν τή σύγχρονη πραγματικότητα καί ταυτότητά της;
Καί ποιό το μέλλον τῆς Θράκης μας μπροστά στίς προκλητικές προπαγάνδες καί διεκδικήσεις πού τήν ἀπειλοῦν;

Τά ἐρωτήματα αὐτά μᾶς ὢθησαν νά ὀργανώσουμε τό συνέδριο, πού σᾶς καλοῦμε νά παρακολουθήσετε, σάν ἓνα κάλεσμα γιά συναγερμό ἐγρήγορσης καί δράσης

Στήν ἴδια ἐκδήλωση θά ἀκούσουμε τραγούδια καί θά παρακολουθήσουμε θρακιώτικους χορούς ἀπό τή χορωδία καί τό χορευτικό συγκρότημα τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης.

᾽Επίσης, Πομάκοι τῆς Θράκης μας θά ἑρμηνεύσουν τραγούδια τῆς πολιτιστικῆς τους κληρονομιᾶς.

Συντονιστής: Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Θρακικῆς Ἑστίας Θεσ/νίκης

17:15-17:25 Ἒναρξη μέ τή χορωδία τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης
17:25-17:30 Χαιρετισμός ἀπό τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
κ.κ. Ἂνθιμο

17:30-17:45 «῾Η Θράκη στίς ῾Ελληνοτουρκικές σχέσεις»

῾Ομιλητής: Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Λέκτωρ Διεθνοῦς Δικαίου,
Σμήματος Νομικῆς Α.Π.Θ.

17:45-18:10 Προβολή video: «Ἡ Θράκη μας αἱμορραγεῖ»
«Μειονοτική ᾽Εκπαίδευση: προβλήματα καί προτάσεις»
῾Ομιλήτρια: Χαρά Νικοπούλου, Δασκάλα στήν Κομοτηνή

18:10-18:25 «῾Ο ρόλος καί οἱ δραστηριότητες τοῦ Σουρκικοῦ Προξενείου τῆς
Κομοτηνῆς»
῾Ομιλητής: Δρ. Νεκτάριος Δαπέργολας, Διδάκτωρ ῾Ιστορίας Α.Π.Θ.

18:25-18:45 Διάλειμμα
18:45-19:00 Πομάκικα τραγούδια ἀπό τήν ’Εμινέ Μπουρουτζή καί τήν Κεσμπάν Κόντε
19:00-19:20 Προβολή video: «Πομάκοι στά ἲχνη τῆς ἱστορίας τῆς Θράκης»
Παραγωγός: Δρ. Ἑλένη Χόρτη, Σκηνοθέτις, Πανεπιστημιακός

19:20-19:35 «Πομάκοι: ’Από τήν ἱστορική ἀφάνεια στό προσκήνιο»
῾Ομιλητής: ’Ιμάμ ’Αχμέτ, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και
ἐκδότης τῆς Πομακικῆς ἐφημερίδας «Ζαγάλισα»

19:35-19:50 «῾Η Εἰδική Οἰκονομική Ζώνη στή Θράκη καί ἡ ἐθνική κυριαρχία»
῾Ομιλητής: Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, Διδάκτωρ Κοινωνικῶν ’Επιστημῶν
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

19:50-20:15 «Γεωπολιτική – γεωστρατηγική ἀνάλυση ῾Ελλάδος καί Σουρκίας»
῾Ομιλητής:Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ε.α., ’Επίτιμος ᾽Αρχηγός ΓΕ΢

20:15-20:40 ’Ερωτήσεις – Συζήτηση
20:40-21:00 Συμπεράσματα Συνεδρίου – Ἔκδοση Ψηφίσματος
21:00-22:00 Θρακιώτικοι χοροί ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα τῆς Θρακικῆς Ἑστίας
Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα ’Εκδηλώσεως
’Oργανωτική ’Επιτροπή τοῦ Συνεδρίου:

Πρόεδρος:
Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,
Πρόεδρος Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδρος:
᾽Ιωάννης Δρούγκας, ᾽Αντιστράτηγος ε.α.

Μέλη:
᾽Αναστάσιος Σσερκέζης, ᾽Αξιωματικός Πολεμικῆς ᾽Αεροπορίας ε.α.,
Οἰκονομολόγος, ’Αντιπρόεδρος Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Γκιρτζιμανάκης, Νομικός – Οἰκονομολόγος,
Γεν. Γραμματέας Θρακικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης
’Ιωάννης Φριτζαλάς, Γεωπολιτικός – ‘Ιστορικός ’Ερευνητής,
ὑπεύθυνος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»

Μέ τήν ὑποστήριξη τῶν: «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»
Ἳδρυμα Θρακικῆς Σέχνης καί Παράδοσης
Ὁμάδα 21 Μακεδονίας – Θράκης
‘Όμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους
Ὁμοσπονδία Προσφυγικῶν Συλλόγων Ἑλλάδος
Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Εἰδικῶν Δυνάμεων
Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος «Παρακαταθήκη»
Πνευματικό Κέντρο «Ἡ Κιβωτός τῆς Δόμνας Βιζβίζη»
Στέγη Γραμμάτων καί Σεχνῶν «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης «Οἱ Ἃγιοι Πάντες»

Γραμματεία συνεδρίου:
Θρακική Ἑστία Θεσσαλονίκης, Πλ. Ναυαρίνου 18,

Τηλ. 2310273766
και κα. Ἑλένη Κανάκη, κιν: 6909123973

.