Δ.Σ.Θ:Ψήφισμα για τη προσπάθεια κατάργησης της προσωρινής έννομης προστασίας των πολιτών με τη μορφή της προσωρινής διαταγής σε υποθέσεις εργατικού δικαίου

29 Απριλίου 2013

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προσπάθεια που έγινε για την κατάργηση της προσωρινής έννομης προστασίας των πολιτών με τη μορφή της προσωρινής διαταγής σε υποθέσεις εργατικού δικαίου από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και που ευτυχώς αποφεύχθηκε από την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η παροχή έννομης προστασίας στους εργαζόμενους που υφίστανται παράνομη διακοπή ή λήξη της σχέσης εργασίας τους και μάλιστα ακόμα και για τους εργαζόμενους για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί σχετική προσωρινή διαταγή είναι συνταγματικό και διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα.
Δεν νοείται σε ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία, η κατάργηση θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών αλλά επίσης και η κατάργηση δικαστικών αποφάσεων, κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την Πολιτεία να μην επιχειρήσει στο μέλλον ανάλογες ενέργειες και σε αντίθετη περίπτωση δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα βρει αντιμέτωπους τους δικηγόρους όλης της χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Ηρ. Ράπτης

.