Εθνική: Πεταμένα λεφτά, «πέτσινος» ισολογισμός!

27 Μαΐου 2013

Σε Βατερλό για την Εθνική εξελίσσεται το αποτυχημένο πείραμα απορρόφησης της Eurobank, για το οποίο η διοίκηση Τουρκολιά δεν έχει ως τώρα απολογηθεί στους μετόχους: είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη αποτυπώνεται στην οικονομική κατάσταση α’ τριμήνου μια ζημιά 159 εκατ. ευρώ από το αποτυχημένο πείραμα, την ώρα που η Εθνική «κουρεύει» τους ομολογιούχους της για ένα λογιστικό όφελος της τάξεως των 53 εκατ. ευρώ!

Εκτός από αυτό, όμως, αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Εθνική ουσιαστικά δημοσίευσε «πέτσινες» οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο τρίμηνο και οι ορκωτοί ελεγκτές τις υπογράφουν με επιφύλαξη.

Με μια πρωτοφανή δικαιολογία (η Eurobank αρνήθηκε να δώσει τα οικονομικά στοιχεία της στο μέτοχο του 84%!), η Eurobank δεν ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, προφανώς για να μην απεικονισθεί και λογιστικά το τερατούργημα που θα δημιουργούσε η, ευτυχώς αποφευχθείσα, ενοποίηση των δύο τραπεζών.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, η διοίκηση προαναγγέλλει ότι θα βγάλει στο σφυρί «ασημικά» του ενεργητικού της μέσα στο 2013, για να καλύψει «τρύπα» στην κεφαλαιακή της βάση, η οποία θα μείνει ανοικτή και μετά την αύξηση κεφαλαίου, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για αυτό το μείζον θέμα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη ενημερωθεί, αλλά οι μέτοχοι, που καλούνται να εισφέρουν «ζεστά» ευρώ για να αποφευχθεί η κρατικοποίηση της Εθνικής, θα πληροφορηθούν τα καθέκαστα μετά την… απομάκρυνση εκ του ταμείου!

Ειδικότερα, όσοι μέτοχοι ή ενδιαφερόμενοι επενδυτές της Εθνικής βρουν την υπομονή να διαβάσουν τις οικονομικές καταστάσεις του α’ τριμήνου θα έλθουν αντιμέτωποι με πολύ κακά νέα:

$11. Κατ’ αρχάς, θα διαπιστώσουν ότι η συγχώνευση με την Eurobank μπορεί να ματαιώθηκε, αλλά το κόστος της ματαιωμένης συγχώνευσης πληρώνεται στο ακέραιο από την Εθνική. Από τα 273,2 εκατ. ευρώ, που ήταν η αξία των νέων μετοχών, οι οποίες εκδόθηκαν και προσφέρθηκαν στους μετόχους της Eurobank προς ανταλλαγή με το 84% των μετοχών της τράπεζας του ομίλου Λάτση, ήδη από το πρώτο τρίμηνο έχουν καταχωρηθεί λογιστικά ως χαμένα τα 159 εκατ. ευρώ.

Οι διαγραφές θα συνεχισθούν και στις οικονομικές καταστάσεις του β’ τριμήνου, αφού μετά την κρατικοποίηση της Eurobank (πλήρης κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) η διοίκηση της Εθνικής προεξοφλεί ότι η συμμετοχή της θα μειωθεί συντριπτικά, από 84% σε ποσοστό κάτω του 5%.

Συνεπώς, στις οικονομικές καταστάσεις του β’ τριμήνου -και ενώ έχουν ήδη χαθεί τα 159 από τα 273,2 εκατ. ευρώ- θα υπάρξει και νέα διαγραφή εκατομμυρίων ευρώ. Σε παλαιότερες εποχές, όταν η Εθνική είχε τεράστια κερδοφορία και επαρκή κεφάλαια, τέτοιες απώλειες ίσως να έμοιαζαν ασήμαντες.

Σήμερα, όμως, η τράπεζα «ματώνει» από την κρίση και υποχρεώνεται να φανεί ασυνεπής ακόμη και στους ομολογιούχους της, τους κατόχους υβριδικών τίτλων, τους οποίους μόλις πρόσφατα «κούρεψε», για να αποκομίσει ένα όφελος της τάξεως των 53 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας κατά… ένα χιλιοστό την κεφαλαιακή της βάση. Σε τέτοια εποχή, τα χαμένα (ως τώρα…) 159 εκατ. ευρώ είναι τεράστιο ποσό.

$12. Αυτό που προκαλεί αλγεινές εντυπώσεις, σε μια περίοδο που η ακρίβεια και η διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων των τραπεζών είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα, είναι ότι η Εθνική γελοιοποιεί τους κανόνες των διεθνών λογιστικών προτύπων, παραβαίνοντας την υποχρέωσή της να ενοποιήσει στις οικονομικές της καταστάσεις, έστω και για ένα μόνο τρίμηνο, τα μεγέθη της -θυγατρικής κατά 84%- Eurobank.

Για να εξηγηθεί αυτή η αποφυγή βασικής υποχρέωσης, που οδηγεί τους ορκωτούς ελεγκτές να μη δώσουν «καθαρό» πιστοποιητικό ελέγχου (υπογράφουν με επιφύλαξη), παρουσιάζονται απίστευτες δικαιολογίες: η διοίκηση της Eurobank, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, αρνήθηκε να δώσει στην Εθνική τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να γίνει πλήρης ενοποίηση της Eurobank στις οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής (και να δουν όλοι την πραγματική εικόνα του «τραπεζικού γίγαντα», που πήγε να δημιουργήσει ο Αλ. Τουρκολιάς, πριν τον σταματήσουν…).

Η διοίκηση της Εθνικής, δεν προβληματίσθηκε ιδιαίτερα από αυτή την απαράδεκτη άρνηση μιας κατά 84% θυγατρικής εταιρείας να δώσει τα οικονομικά της στοιχεία στη μητρική: δεν αξιοποίησε νομικά μέσα για να υποχρεώσει την Eurobank να δώσει τα στοιχεία, αλλά επικαλέσθηκε αυτή την άρνηση ως πρόσχημα, για να αποφύγει την ενοποίηση!

Έτσι, από το μεγαλεπίβολο εγχείρημα ενοποίησης δύο μεγάλων τραπεζών, το μόνο που μένει στις οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής, όπως σημειώνουν οι ορκωτοί, είναι ένα «µη κυκλοφορούν στοιχείο ενεργητικού που κατέχεται προς πώληση». Aυτό το στοιχείο ενεργητικού είναι το 84% των μετοχών της Eurobank, που περνούν στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος απόκτησης (δηλαδή 273,2 εκατ. ευρώ), μείον τη σχετική πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας, ύψους σχεδόν 159 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, η αξία του 84% της Eurobank αποτιμάται στον ισολογισμό της Εθνικής μόλις 114,3 εκατ. ευρώ (στο ΧΑ, την Παρασκευή το ίδιο «πακέτο» είχε χρηματιστηριακή αξία 181,1 εκατ. ευρώ). Ακόμη και από αυτό το ελάχιστο ποσό, για την αποτίμηση της, άλλοτε, δεύτερης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, πολύ λίγα θα μείνουν ως το τέλος του επόμενου τριμήνου, όταν η κρατικοποίηση θα έχει σχεδόν εξαφανίσει το ποσοστό συμμετοχής της Εθνικής στην Eurobank.

banks2day

$13. Πέρα από όλα αυτά, οι οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν τις δυσκολίες που θα έχει η Εθνική ακόμη και μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, οι οποίες θα υποχρεώσουν τη διοίκηση να λάβει και πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας, κυρίως δηλαδή να προχωρήσει σε πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού. Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2012, ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (core tier 1) της Εθνικής, περιλαμβανομένου του ποσού που θα αντλήσει με την αύξηση κεφαλαίου, ήταν 7,8%, δηλαδή απείχε κατά 1,2% από το κατώτατο όριο του 9%. Πρόκειται για μια διαφορά της τάξεως των 774 εκατ. ευρώ.

Στις 31/3/2013, ύστερα από μια απότομη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού (από 64,5 έπεσε σε 59 δισ. ευρώ), ο δείκτης ανέβηκε στο 8,6%, ενώ αν συνυπολογισθεί και το όφελος από το «κούρεμα» των υβριδικών τίτλων, που καταγράφεται μετά το κλείσιμο των καταστάσεων α’ τριμήνου, ανεβαίνει στο 8,7%. Δηλαδή, ύστερα από όλη αυτή την προσπάθεια και πάλι η Εθνική έχει μια «τρύπα» 0,3%, ή περίπου 177 εκατ. ευρώ, αν πάρουμε ως βάση υπολογισμού το σταθμισμένο ενεργητικό στα τέλη Μαρτίου.

Με την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης, πιθανότατα αυτό το κενό θα κλείσει ως τα τέλη του 2013, αν δεν υπάρξουν άλλες εκπλήξεις, λόγω της ενσωμάτωσης των στοιχείων από τη λειτουργία της τράπεζας τα επόμενα τρίμηνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Εθνική έφθασε στο σημείο να δίνει μάχη για μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει οριακά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, τη στιγμή που η διοίκησή της άφησε να χαθεί ένα ποσό της ίδιας τάξεως, με την αποτυχημένη προσπάθεια απορρόφησης της Eurobank…

.