Παρουσίαση Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος.

27 Μαΐου 2013

“Η δική μας πολιτική αντίληψη, ο δικός μας κώδικας αξιών εδράζεται πάνω στις ηθικές και πνευματικές αξίες που μας κληροδότησε ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία…”

.