Αναγκαιότητα παραμονής του μαθήματος της Πολιτειακής Παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

23 Αυγούστου 2013

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Εν όψει της αποστολής του νομοσχεδίου για τη νέα μορφή του Λυκείου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την Παρασκευή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την ένθερμη υποστήριξή του στη βούληση του Υπουργείου Παιδείας για την επαναφορά και διατήρηση του μαθήματος της Πολιτειακής Παιδείας ως υποχρεωτικού διακριτού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει την αναγκαιότητα της ύπαρξης του μαθήματος της Πολιτειακής Παιδείας στον κύριο κορμό των διδακτέων μαθημάτων, το οποίο συντελεί στη διαμόρφωση ενεργών, ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών στην ελληνική κοινωνία.

Επιπλέον, θεωρεί απολύτως απαραίτητη τη διδασκαλία του μαθήματος από τους πλέον ειδικούς και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς (ΠΕ13 – Νομικών & Πολιτικών Επιστημών), στους οποίους πρέπει να ανατίθεται κατά προτεραιότητα.

Προτείνει, επίσης, την επιλογή της αρχικής ονομασίας που είχε δώσει ο Υπουργός Παιδείας στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για τα πολιτικά τμήματα με τον τίτλο «Οργάνωση & Λειτουργίες στις Πολιτείας».

Υποστηρίζει, τέλος την παροχή της δυνατότητας στους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε νομικά τμήματα να εξετάζονται στο ειδικό μάθημα («Οργάνωση & Λειτουργίες στις Πολιτείας») αντί για τα Λατινικά (τα οποία θα τα έχουν διδαχθεί και στη Β’ τάξη) ή την Ιστορία.

.