Επέτειο ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

24 Οκτωβρίου 2013

Η επέτειο ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, εορτάζεται σε ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013.

Στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013, στις 10 το πρωί, στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, από τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.),ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο Φραγκίσκο και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945 ,σήμερα αριθμεί 193 κράτη μέλη μαζί με την Ελλάδα.

.