Εφέτης Κ.Παππάς: Η κυριαρχία της Χώρας Έχει παραχωρηθεί….

28 Απριλίου 2014

“Η κυριαρχία της Χώρας Έχει παραχωρηθεί.
Το έργο του νομοθετικού σώματος έχει εκχωρηθεί.
Η Ελληνική Βουλή απλώς σφραγίζει και επικυρώνει.
Δεν ισχύει το Σύνταγμα σήμερα.
Μας ζητάνε την Ψυχή μας…”

.