Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ευρωεκλογές 2014

20 Μαΐου 2014

euroelektionsΟι εκλογές για την ανάδειξη των 751 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εκπροσώπων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών θα διεξαχθούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 22 έως και 25 Μαΐου 2014. Στις 22 Μαΐου ψηφίζουν η Βρετανία και η Ολλανδία, στις 23 η Ιρλανδία και η Τσεχία, στις 24 η Λετονία και η Σλοβακία και στις 25 όλες οι υπόλοιπες χώρες. Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες.

Στη χώρα μας, ως ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των 21 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, ορίζεται η Κυριακή 25 Μαΐου 2014 και η διάρκειά της από 07:00 έως 19:00.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, με προϋπόθεση την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας. Οι εκλογείς αυτοί, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με την προσκόμιση ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τρόπος ψηφοφορίας

Κατά τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακολουθεί η ψηφοφορία τυχόν επαναληπτικών δημοτικών εκλογών και αμέσως μετά η ψηφοφορία τυχόν επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών.

Σε κάθε εκλογέα δίνεται ένας και μοναδικός φάκελος, ο οποίος μονογράφεται κατά τη στιγμή της παράδοσής του από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγίζεται με την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Μαζί με το φάκελο, δίνεται και πλήρης σειρά εντύπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στην κάθε εκλογή, καθώς και από ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Συνεπώς στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις σταυροί προτίμησης. Σε περίπτωση όμως που τεθούν από εκλογέα περισσότεροι από τέσσερις σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Παράταση ψηφοφορίας

Με την παρέλευση της καθορισμένης ώρας λήξης της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία για δύο ώρες κατ’ ανώτατο όριο.

Σε περίπτωση διακοπής, για οποιονδήποτε λόγο, της ψηφοφορίας, αυτή παρατείνεται με συμφωνία και του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της τυχόν διακοπής.

Σε εξαιρετικές και απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις, η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία και πέρα από τις δύο ώρες καθώς και από το χρόνο που διήρκεσαν οι διακοπές, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των παρόντων εκλογέων.

 

Members of European Parliament attend debate at European Parliament in StrasbourgΕκλογικό σύστημα – Κατανομή εδρών

Το σύστημα εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αμιγώς αναλογικό. Οι έδρες των μελών κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στην εκλογή ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που θα λάβουν σ’ ολόκληρη την επικράτεια.

Επισημαίνεται ότι κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων, που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων δεν δικαιούται έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισημαίνεται ότι, για την κατανομή των εδρών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους συνδυασμούς, θα υπολογιστούν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 24η Μαΐου 2014 στο χώρο δικαιοδοσίας των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Χρήσιμες πληροφορίες για την δεύτερη πιο μαζική δημοκρατική εκλογική διαδικασία στον κόσμο, παρέχει και η ιστοσελίδα www.europarl.gr.

Όπως επισημαίνεται, οι 751 ευρωβουλευτές που θα αναλάβουν καθήκοντα τον Ιούλιο, όχι μόνο θα καθορίσουν την πορεία των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά θα εκλέξουν τον επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε., τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκλογικός νόμος

Υπάρχουν κοινοί κανόνες της ΕΕ για τις εκλογές, αλλά σε μεγάλο βαθμό οργανώνονται με βάση τις εθνικές παραδόσεις και νόμους. Για παράδειγμα, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ανοικτό ή κλειστό σύστημα λίστας, ή συγκεκριμένο κατώτατο όριο, αρκεί αυτό να μην ξεπερνά το 5%. Υπάρχουν κάποιες κοινές διαφοροποιήσεις, αλλά η κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόσει τους δικούς της κανόνες.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας ψήφου είναι τα 18 σε όλες τις χώρες εκτός από την Αυστρία, όπου είναι 16. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους υποψηφίους ποικίλει από χώρα σε χώρα, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίσης 18.

Η ψήφος είναι υποχρεωτική στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.

Εκλογή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Υποψήφιοι για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προταθούν είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές. Η εκλογή πραγματοποιείται κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου με μυστική ψηφοφορία με κάλπη. Για να εκλεγεί, ένας υποψήφιος θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, δηλ. 50% συν μία. Εάν μετά από τρεις γύρους κανένας υποψήφιος δεν έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε μόνο τα 2 επικρατέστερα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στην τέταρτη ψηφοφορία.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θα καταλάβει την έδρα του και θα απευθύνει εισαγωγική ομιλία (αν και μπορεί επίσης να επιλέξει να εκφέρει μόνο λίγα σύντομα σχόλια, επιφυλασσόμενος για έναν πιο επίσημο λόγο σε κατοπινή ημερομηνία), πριν προεδρεύσει της εκλογής Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων.

Η βραδιά των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2014

Μετά από τέσσερις μέρες ψηφοφοριών από άκρη σε άκρη της ΕΕ, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα μοιάζει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 25 Μαΐου στις 22:00, όταν θα κλείσουν και τα τελευταία εκλογικά κέντρα στην Ευρώπη, θα ανακοινωθούν οι πρώτες προβλέψεις για τη σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου. Μερικά λεπτά αργότερα, θα δημοσιοποιηθούν τα πρώτα τελικά αποτελέσματα, τα οποία θα ενημερώνονται σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Τα αποτελέσματα θα διοχετεύονται απευθείας σε ένα γράφημα πίτας που θα αντικατοπτρίζει το νέο Κοινοβούλιο και την πολιτική του σύνθεση.

Για πρώτη φορά, το Κοινοβούλιο θα παρέχει τις πρώτες προβλέψεις για την πολιτική σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αμέσως μόλις κλείσουν οι κάλπες, στις 22:00. Τα στοιχεία θα ενημερώνονται σταδιακά σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς όταν θα υπάρχει εισροή πραγματικών εκλογικών αποτελεσμάτων.

.