Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας

24 Σεπτεμβρίου 2014

dimitris-lakasasΜνημόνιο συνεργασίας με τον πρόεδρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (ΑΓΣ), Δρ. Πάνο Κανέλλη, υπέγραψε ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), Δημήτρης Λακασάς φωτο).

Πρόκειται ουσιαστικά για τον 15ο φορέα της πόλης που συμμετέχει στην προσπάθεια της ΑΖΚ να καταστεί η Θεσσαλονίκη, κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης.

Όπως τονίζεται στο σχετικό μνημόνιο, στόχος της συνεργασίας της ΑΖΚ με την ΑΓΣ είναι, μεταξύ άλλων, «η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα ενισχύει την καινοτομία, μέσω όλων των υπαρχόντων πόρων, η υποβοήθηση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ της τοπικής βιομηχανίας και του ερευνητικού ιστού της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα, όπως επίσης και η υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία μιας νέας παιδείας γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάληψη οριζόντιων δράσεων που έχουν σχέση με την ταυτότητα (branding), τη δικτύωση, την εξωστρέφεια και τη λειτουργία της ΑΖΚ ως καταλύτη αλλαγής του σημερινού τοπίου, η στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσω του μηχανισμού των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καθώς και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών υποστηρικτικών εργαλείων της αλυσίδας «από την έρευνα στη διεθνή αγορά».

«Η Αλεξάνδρεια Ζώνη επιδιώκει να λειτουργήσει ως ένας επιταχυντής του οικοσυστήματος της καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, γεγονός που απαιτεί σαφή διαχείριση της γνώσης», τόνισε ο πρόεδρος της ΑΖΚ, Δημήτρης Λακασάς.

.