«Διαύγεια» σε ρόλο GPS για τη διαδρομή των επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ

22 Σεπτεμβρίου 2014

mko«Δίχτυ» ελέγχου για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ) και άλλους φορείς που επιχορηγούνται από το δημόσιο ρίχνει, μέσω της «Διαύγειας», η κυβέρνηση. Επιχειρεί, ύστερα από πλείστες όσες περιπτώσεις καταγγελιών, από χρόνια, για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, να θεσμοθετήσει ενισχυμένα τα «εργαλεία διαφάνειας».

Αυστηροποιεί, με νέα ρύθμιση, τον μηχανισμό ελέγχου και λογοδοσίας για χρηματοδοτήσεις σε μη κερδοσκοπικούς φορείς (σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.) που επιχορηγούνται ετησίως με ποσό άνω των 3000 ευρώ συνολικά.

Επιβάλλεται πλέον να δημοσιοποιούν στη «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία -με αποδεικτικά έγγραφα και παραστατικά – των δαπανών τους για επιχορηγήσεις που πήραν από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι αυτό για να ελέγχεται η διαδρομή των δαπανών και να αποτυπώνεται πού και πώς διατέθηκαν τα ποσά που τους χορηγήθηκαν.

Σε διάταξη, που περιλαμβάνεται στο υπό κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα Ανοιχτά Δεδομένα, προβλέπεται ότι:

-Οσοι μη κερδοσκοπικοί φορείς (σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.) επιχορηγούνται με ποσό άνω των 3000 ευρώ συνολικά ετησίως, οφείλουν να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, με όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν και αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης.

-Οι επιχορηγούμενοι φορείς πρέπει να δημοσιεύουν τα στοιχεία του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού καθώς και το αντικείμενο και το ύψος της συναλλαγής.

– Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς. Από κει και πέρα, βέβαια, τυχόν ποινική ή δημοσιονομική ευθύνη, όπου υπάρχει, αναζητείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο «Vima FM» η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, οι ΜΚΟ θα υποχρεούνται «να ανεβάζουν στην ιστοσελίδα της Διαύγειας απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους για επιχορηγήσεις που πήραν από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι, ενισχύουμε την προσπάθεια που κάνουμε για την Ανοικτή Διακυβέρνηση».

Μέχρι σήμερα, αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις προς μη κερδοσκοπικούς φορείς (ΜΚΟ, κ.ά.), δεν καταχωρούνταν στη «Διαύγεια» στοιχεία για την περαιτέρω διάθεση των ποσών αυτών από τους φορείς που τα εισέπραξαν.

Η υποχρέωση δημοσίευσης αυτών των στοιχείων επιβάλλεται για πρώτη φορά, και σύμφωνα με τους εισηγητές της ρύθμισης, εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των πολιτών για τις δημόσιες δαπάνες ενώ έτσι καθίσταται ουσιαστικός μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου.
ΒΗΜΑ

.