Ειδική αγωγή στα γενικά σχολεία

30 Σεπτεμβρίου 2014

eefΈνωσης Ελλήνων Φυσικών

Ο Νόμος ορίζει ότι οι σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης που πρέπει το Κράτος να υποστηρίζει σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης θα στεγάζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα κτίρια και θα παρέχεται στο μαθητή το ανάλογο με τις ανάγκες του εκπαιδευτικό υλικό.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του ατόμου με αναπηρία , καθορίζεται και η υποχρέωση της Πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια: προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν Δημόσιας Εκπαίδευσης -ενσωματωμένης μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις στη γενική εκπαίδευση, εκτός από αυτήν της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Έτσι ακόμη και στα γενικά σχολεία εφαρμόζονται πλέον ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Η γενική κατεύθυνση στην κατάρτιση του εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πως “κανένας μαθητής δεν χαρακτηρίζεται εκ των προτέρων, αλλά κάθε περίπτωση μαθητή είναι ξεχωριστή και έχει ξεχωριστές ανάγκες” .

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με όρους όπωςη δυσλεξία , η δυσγραφία, οι γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες και καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες πρακτικές και δυσκολίες διαχείρισης στη διάχυση της διδασκαλίας.

Το ετήσιο πιστοποιημένο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο επιμορφωτικό πρόραμμα 500 ωρών της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς ,εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας και στην υποστήριξη του μαθητή με αναπηρία ειδικά τώρα που υπάρχει η τάση ενσωμάτωσης των περισσότερων περιπτώσεων στις τάξεις του γενικού σχολείου.

Ζητήματα που αφορούν την παράλληλη στήριξη μαθητών -θολό τοπίο σε πολλές περιπτώσεις- αλλά και τις ειδικές περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις και να πάρει αποφάσεις σχετικά με την ομαλή ένταξη ενός μαθητή στο σχολικό περιβάλλον εξετάζονται διεξοδικά.
“Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι συνεχής καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές” λέει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Παναγιώτης Φιλντίσης.

Πληροφορίες www.eef.gr

.