Επιστολή 31 Πανελλήνιων Συλλόγων προς τον κ. Πρωθυπουργό.

24 Σεπτεμβρίου 2014

moni-esfigmenou.jpgΠρος τον εξοχότατον Πρωθυπουργό της Ελλάδος,
κ.κ. Αντώνιον Κων. Σαμαρά

ΘΕΜΑ: Ο ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ», η κατά σχέδιον αδικία εις βάρος της Πατροπαραδότου Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους.

Κοινοποίησις:
I. Βουλή των Ελλήνων
II. Υπουργόν των Εξωτερικών,
III. Διοικητήν του Αγίου Όρους (κ.κ. Αρίστον Κασμίρογλου)
IV. Ιεράν Επιστασίαν Αγίου Όρους,
V. Ελληνικόν και Ξένον Τύπον,

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εν ονόματι της Ελληνορθοδόξου Πίστεως και της Ιεράς Παραδόσεως του Έθνους, καλείσθε να σηκώσετε το βάρος της αρετής και της δικαιοσύνης. Υπο τα όμματα του «ουρανού» και της Υπεραγίας Θεοτόκου προστάτιδος του Αγίου Όρους, σας προσήγγισε η Οικονομία Κυρίου … και όχι άλλον Αρχηγό.

Ανάμεσα στην πολυάσχολο μετ’ αυτοθυσίας μέριμνα, την οποίαν επιδεικνύετε επί της τρεχούσης λίαν επωδύνου Εθνικής και οικονομικής κρίσεως για το Έθνος αφ’ ενός, αλλά και ευκλεώς ποδηγετουμένης αφ’ ετέρου, με την υπερτάτην προσωπικήν κυρίως προσπάθειάν σας δια την διάσωσιν των Ελληνικών συμφερόντων, επιτρέψατε να αναφερθούμε εισέτι στην ευαισθησίαν σας σε θέματα δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ταλανίζουν αδίκως εννέα προς δέκα χρόνια την Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους.

Ο υπογράφων ιατρός της Ι.Μ.Ε, από τριακονταετίας διακονών αυτήν και κύριος μάρτυς υπερασπίσεως αυτής σε όλα τα δικαστήρια (εις βάρος της οποίας καταφέρεται μια μικρή ομάδα -πέντε ατόμων- που αποτελούν την νέαν αδελφότητα εν Αγίω Όρει), καθώς και εκπρόσωπος όλων των καθ’ άπασαν την επικράτειαν Συλλόγων και Κοινοτήτων ως έπεται, καθώς και αναριθμήτων Ενοριών και Ιερών Μονών, που έχουν την μετάνοιά τους στο Άγιον Όρος και ιδιαίτερα στην Ι.Μ.Ε, υπό την πνευματικήν καθοδήγησιν του Καθηγουμένου και Πνευματικού Πατρός κ. Μεθοδίου.

Όλοι αυτοί ουχί ευκαταφρονήτως, τελούν ως ενεργοί πυρήνες Πίστεως πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευλαβών προσκυνητών. Όλοι εμείς, ανησυχούμε για την εν συνόλω Εκκλησιαστική μηχανή που επιτρέπει παρόμοιους διωγμούς ή συνηγορεί σιωπηλώς προς αυτούς.

Με αγάπη και εκτίμηση, λοιπόν, σας παρακαλούμε να ενσκήψετε και σε αυτό το θέμα (μείζον για εμάς), διότι αφορά την πρωτοφανή ταλαιπωρία ανθρώπων, που δεν είναι χειρότεροι όλων ημων που απολαμβάνουμε ελευθέρως τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη άνευ πείνας και στερήσεων.

Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν πράγματα και θάματα, κατά παράβασιν βασικών άρθρων του Συντάγματος, ανθρωπίνων ελευθεριών και δικαιωμάτων, περιθωριοποιώντας αδύναμα γεροντάκια, μπροστά στα αμήχανα όμματα όλων ημων και την σιωπηράν αδιαφορίαν κλήρου και λαού.

Αυτή τη στιγμή υποφέρουν επειδή:
· Τους έκοψαν το ρεύμα και τα τηλέφωνα (που πλήρωναν κανονικά).
· Τους έκοψαν το ταχυδρομείο (παρακρατείται παρανόμως, οτιδήποτε τους αποστέλλεται).
· Τους πήραν το τρακτέρ (όχημα πρώτης ανάγκης γεωργικών και άλλων αναγκών).
· Τους πήραν τα λίγα ενοίκια που ελάμβαναν από περιουσιακά στοιχεία της Ιεράς Μονής.
· Τους αφαίρεσαν τις κρατικές επιχορηγήσεις που έπαιρναν ανέκαθεν.
· Τους απαγόρεψαν το ψάρεμα (μπροστά στα «πόδια» τους).
· Τους κατάσχεσαν τις λίγες βάρκες αμέσου ανάγκης και επιβιώσεως.
· Τους απαγόρεψαν οιανδήποτε είσοδο τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης (καταδικασμένοι εις τον δια λιμού θάνατον).
· Τους απαγόρεψαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απελάζοντας τον ιατρό της μονής με εγκληματικές συνέπειες, ώστε οι θάνατοι που ακολούθησαν μετά το 2005 να παραμένουν αδιάγνωστοι σε αβοήθητους ανθρώπους.
· Απαγορεύουν την είσοδο προσκυνητών και όλων όσων θέλουν να επικοινωνούν με την Ι.Μ.Ε.
· Απαγορεύεται η είσοδος – έξοδος ακόμα κα των ιδίων πατέρων της Μονής.
· Τους αφαίρεσαν την ατέλεια των καυσίμων, αντιθέτως πληρώνουν αυτά σε μαύρη αγορά.
· Τους αναγκάζουν προκειμένου για την επιβίωσιν των, να κινούνται με δικό τους τρόπο, όχι τον ενδεδειγμένο – τους αναγκάζουν σε παρανομία.
· Εξεδίωξαν μοναχούς της πατροπαράδοτης της Ι.Μ.Ε. από το Κονάκι στις Καρυές (Αντιπροσωπείο), με βαριοπούλες πρωτίστως, αργότερα με λοστούς και πέρυσι με μηχανοκίνητα οχήματα κατά παράβασιν της μοναχικής ιδιότητος του Όρους του Άθω, διότι δεν είχαν άλλα «δικαιότερα» μέσα, παρά ανθρώποις και ευαρεστώτερα παρά Θεού.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τον ανηλεή διωγμό κατά των κανονικών πατέρων, τους οποίους όλοι εμείς γνωρίζουμε πάππον προς πάππον πνευματικώς, μετά των οποίων συνομολογούμε την Πίστην μας με την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος και την σταθερά μετάνοιά μας εκεί.

Οι πατέρες αυτοί, το μόνο κακό που έκαναν ήταν το να παραμείνουν πιστοί στις παραδόσεις και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, δηλαδή να παραμείνουν Ορθόδοξοι μετά ζήλου, προκειμένου να αποδείξουν έμπρακτα τους λόγους για τους οποίους ευρέθησαν στο Άγιον Όρος, οπλισμένοι με το κομποσκοίνι, την αγάπη και την υπομονή και όχι με βαριοπούλες, λοστούς και αλλεπάλληλα εξουθενωτικά δικαστήρια, όπως συμπεριφέρεται η νέα μικρή ομάδα, που φέρεται ως νέα διεκδικούσα (από το πουθενά) αδελφότητα και χωρίς προϋποθέσεις υπάρξεως κατά τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, αλλά εξοπλισμένοι με χρήματα που αρνήθηκαν οι γνήσιοι Πατέρες της ως άνω Μονής.

Για τους τελευταίους, πρέπει να γνωρίζουν, ότι το Άγιον Όρος δεν είναι τόπος παραθερισμού, ούτε κατασκήνωσις ασκουμένων προσκόπων υπό του Θεού μανδύα, ούτε θέρετρο αναψυχής, συναλλαγών, απολαβών και απολαύσεων. Το Άγιον Όρος είναι τόπος μαρτυρίου και ομολογίας με δακρύβρεχτο, το περιβόλι της Παναγίας Θεοτόκου και λιμάνι Σωτηρίας όλων των Πιστών. Για την Ελλάδα «ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ». Πάσα κακία, πας διωγμός, πάσα φιλονικία, πάσα εμμονή και δόλος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ.

Ναι, οι γνήσιοι Πατέρες της Ι.Μ.Ε., διαφοροποιούνται από πάσαν καινοτομίαν και κακότητα.

Ναι, ήλεγξαν ποιμένες και ποιμενάρχες… Βεβαίως καλώς έπραξαν! Αυτός είναι ο σκοπός όπως αντιστοιχεί και στο Συναξάρι της Εκκλησίας.

Ναι, ήλεγξαν αιρετικούς ποιμένες για εκτροπές εκ των Ιερών Κανόνων και την άρση κωλυμάτων και ακοινωνησίας μεταξύ Ανατολής και Δύσεως και καλώς έπραξαν.

Ναι, διέκοψαν το μνημόσυνο μνημονευτών, λατινοφρόνων και λοιπών αιρετικών Ιεραρχών ακολουθούντες όχι ιδίαν πρωτοβουλίαν, αλλά τους Ιερούς Κανόνες, ως γνώμονα Πίστεως. (15ο Ιερός Κανών Πρωτοδευτέρας Ιεράς Συνόδου και 36ος αποστολικός κανών).

Ναι, διέκοψαν και το «μνημόσυνο» του νυν Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίουγια τους ίδιους λόγους. Κατά την Εκκλησιαστική Παράδοση πολλοί κληρικοί και Ιερομόναχοι δεν εμνημόνευσαν Πατριάρχες, όπως φαίνεται στο Συνοδικό και το Συναξάρι της Εκκλησίας, όμως δεν εδιώχθησαν, αντιθέτως η Εκκλησίας τους τίμησε και τους ανακήρυξε ως Αγίους, Ομολογητάς της Πίστεως.

Ναι, υποτίμησαν τα χρήματα της Δύσεως παραδειγματικά (πακτωλόν πολλών εκατομμυρίων ευρώ), από τα οποία τώρα διώκονται διασυρόμενοι σε δεκάδες εξουθενωτικά δικαστήρια, από την ως άνω νέα, μικρά αδελφότητα (οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κατευθύνονται από εντολές του Πατριάρχου μας, φυσικά δεν γνωρίζουμε εάν γνωρίζει σχετικά ο Πατριάρχης).

Ναι, ηρνήθησαν την Ένωσιν των Εκκλησιών ως ορίζουν τα Πατερικά κείμενα δια τους αποσχισθέντας αιρετικούς.

Ναι, κατέκριναν το Πρωτείον του Πάπα Ρώμης, το οποίον τρείς φορές εψήφισεν η επικρατούσα Εκκλησία της Ελλάδος σε Ραβέννα 2007, σε Βιέννη 2009 και Κύπρο 2010, που απέτυχε και στα Χανιά 2011εν κρυπτώ και παραβύστω.

Ναι, αντιδρούν σε αντικανονικές πράξεις συμπροσευχών και συλλείτουργων κυρίως δε, κοινού Ποτηρίου με διαφόρους αιρετικούς, καθώς και «ψευτοδιαλόγων» σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρας Ιωάννην Χρυσόστομον και Βασίλειον τον Μέγα.

Όλα τα ανωτέρω, μας μαρτυρούν ότι εκεί που εξαντλείται η κοινή λογική και το συμφέρον, αρχίζει η χάρις του Θεού… διότι όλη τους η συμπεριφορά αφορά εφαρμογή των εντολών των Αγίων Πατέρων και των επτά Οικουμενικών Συνόδων και σαφώς δεν πρόκειται για ιδιοτροπία της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου ούτε έννομο ή άλλο υλικό συμφέρον, αντίθετα με την επίδοξο μικρά ομάδα 5 ατόμων, 125 ζηλωτών με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στο Άγιο Όρος.

Κύριε Πρωθυπουργέ, οι Πατέρες τις Ιερά Μονής Εσφιγμένου, υπό τον Θεοδώρητον Ηγούμενον κ. Μεθόδιον, για όλους εμάς τους συνυπογράφοντες την παρούσα, όχι μόνον αποτελούν τον σωτηριώδη δρόμο, τον ποθούμενον από την Εκκλησία μας, αλλά και θαυμαστοί στην σταθερότητα της Πίστεως, χαρακτηριζόμενοι πνευματικά ως γνήσιοι κληρονόμοι της αλωβήτου Πίστεως.

Η όλη τους θαυμαστή συμπεριφορά και ασκητική διακονία, αποτελεί τον «Φάρο» του ζηλωτισμού, μέσω των Ιερών Αγώνων για θέματα εικονομαχίας, σχίσματος, αιρέσεων, οικουμενισμού, φιλενωτικών τάσεων των εκάστοτε κατά πλάνην εκκλησιομάχων, αγιομάχων και Θεομάχων, προσευχόμενοι για όλους αυτούς, πάντοτε εν μετανοία, αγρυπνία, νηστεία και προσευχή. Φυσικά, όχι με χέρια οπλισμένα με λοστούς και βαριοπούλες…! Έτσι έπρεπε να κάνουν, γι’ αυτούς τους λόγους πήγαν στο Άγιον Όρος, όραμα ζωής και υπέρτατος πνευματικός στόχος, όχι στα χρήματα!

Ποίον έβλαψαν; Ποίου τα συμφέροντα έθιξαν; Ποίον εμείωσαν; Ποίους κακομεταχειρίστηκαν; Ποίους εδίωξαν δικαστικά; ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ. Αντιθέτως, υπέστησαν υπομονετικά όλες τις ανωτέρω δοκιμασίες, ως γνήσιοι μάρτυρες της Ορθοδόξου Πίστεως αγόγγυστα και εγεύθησαν τις τεχνικά επιβαλλόμενες ανυπόστατες κατηγορίες, περί δήθεν σχισματικών αιρετικών και καταληψιών της Μονής. Έτσι ευκολότερα θα ετίθεντο εκτός Αγίου Όρους, όπως προβλέπεται για παρόμοιες περιπτώσεις στο καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους. Μόνον με αυτό το ψευδές συκοφαντικό μήνυμα θα έπειθαν αδαείς…

Επιτέλους κύριε Πρωθυπουργέ! Περιμένουμε από εσάς τις δικές σας ενέργειες για μια νόμιμη, δίκαιη και πραγματική λύση υπέρ των γερόντων (σήμερα 125) της παλαιφάτου Ι.Μ.Ε. Πάρτε θαρραλέα θέση ενώπιον Θεού και ανθρώπων! (Ελληνορθοδόξων πλέον των 2.000.000 ψυχών αγωνιωδώς αγχωμένων)

Επειδή ο τύπος βοά, από το 2002 έως σήμερα, ενοχοποιώντας τον Πατριάρχη ως υπαίτιο του διωγμού της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Οικουμενικός θα έπεφτε τόσο χαμηλά και ύπουλα, να προωθεί άλλους αντί άλλων και να καταπιέζει ένα Άγιο Μοναστήρι, όχι εν λευκω αλλά εν κρυπτω και παραβύστω, είτε επειδή δεν έχει το δικαίωμα και γι’ αυτό δρα απροσώπως και υπογείως είτε επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν παρανόμως το Όνομά του .

Για ότι κακό διασύρεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την μικρή ομάδα, υπό την καθοδήγηση του άρτι εκλιπόντος κυρού Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη, θα πρέπει να αποκατασταθεί η φήμη του παγκοσμίως, δηλαδή σε κάθε σημείο της γης που έφθασαν τα σκάνδαλα από οπυδήποτε και αν προήλθαν εις βάρος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, την οποία αγαπά σέβεται και ακολουθεί ολόκληρη η Ελλάδα.

Κύριε Πρωθυπουργέ, επί τη δοθείση ευκαιρία της επισκέψεώς σας, τον 8ο του 2014 εις το Άγιον Όρος, σας εφιστούμε την προσοχή ανθρωπίνως, αξιοπρεπώς όπως με το αξιόκριτο μάτι της εμπειρίας την οποία διαθέτετε και την οποία, επιβάλλεται, να λάβετε επίσης υπ’ όψιν σας για ότι αφορά τις ανησυχίες εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που σας παρακολουθούν και περιμένουν από εσάς, ότι περνάει από το χέρι σας, ανεπηρέαστα και αξιοκρατικά, διατηρώντας αλώβητη την προσωπική σας ακτινοβολία αλλά κυρίως με την γνωστή ακτινοβολούσα διάκριση:

Α) Προς δόξαν Θεού.
Β)Προς ανακούφισιν των 125 Πατέρων, των εισέτι μαστιζομένων και καταδικασμένων σε πείνα και αποκλεισμό άνευ λόγου και αιτίας.
Γ) Προς διευκόλυνση του ποιμνίου, των προσκυνητών, των έως άρτι αποκλειομένων και εμποδιζομένων να επιτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και ιδιαίτερα το δικαίωμα της μετάνοιάς των, στην εν λόγω Ι.Μ.Ε., όπως πάντοτε έπρατταν ακώλυτα, ανέκαθεν.
Δ)Προς αναζήτησιν του υστερήματος αγάπης του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, επί τη ευκαιρία της επετείου των 23 ετών, από την ενθρόνισίν του. Περιμένουμε και από αυτόν την άμεσο λύση, ως δείγμα ανωτέρου πνευματικού ανδρός, με αρετές ανάλογες του σχήματος, των μεγάλων Πατριαρχών που χαίρουν το «ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ» που δεν χαρίζεται σε καμία μικρότητα κοσμική.
Ε) Χάριν της ειρήνης και της ευημερίας όλων των Ελλήνων εντός και εκτός του Αγίου Όρους.
Ζ) Για την συνέχιση της Ιστορίας, όπως οι Πατέρες διατήρησαν το Άγιον Όρος εν ομονοία μέχρι σήμερα, δηλαδή στο άπλετον φως της αγάπης και της μετανοίας και όχι στο σκότος της μισαλλοδοξίας, της κακίας, του μίσους, της εκδικήσεως, της αδιαλλαξίας, της περιθωριοποιήσεως και μοχθηρίας, έναντι αδελφών εν Χριστω, διότι τότε το ΟΡΟΣ αυτό δεν θα είναι ΑΓΙΟΝ, αλλά ΑΓΡΙΟΝ. Με αναλόγους ρασοφόρους που δεν θα λέγονται πλέον ΠΑΤΕΡΕΣ, αλλά ΠΑΤΡΙΟΙ αλλόφρονες.

Τέλος κ. Πρωθυπουργέ πράξατε το καθήκον σας. Προς οποιαδήποτε πίεση σταθείτε ακμαίος και μην παίρνετε βάρος στη συνείδησή σας και στην ψυχή σας. Γνωρίζουμε ότι οι πιέσεις που ήδη δέχεσθε ή που πρόκειται να δεχθείτε είναι πολλές και ποικίλες εν μεσω ασταθμήτων παραγόντων. Μην επιτρέψετε περαιτέρω αδικίαν και χρονοτριβήν, προς τα Άγια Γεροντάκια της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν αδελφοί και Πατέρες που διώκονται αδίκως.
Πράξατε κατά το ήθος σας και να είσθε βέβαιος ότι η Ζώσα, Έφορος του Αγίου Όρους, η Υπεραγία Θεοτόκος, θα σας ανταμείψει!

Κύριε Πρωθυπουργέ όλων των Ελλήνων, στα 400 χρόνια τουρκικής σκλαβιάς, ακόμα και επί γερμανικής κατοχής, ουδείς μοναχός ενοχλήθη ή εξεδιώχθη από το Άγιον Όρος. Άπαντες σεβάστηκαν τον λατρευτικό αυτόν τόπο. Σήμερα, το Πατριαρχείο στην Κων/πολη διακηρύσσει ότι του καταπατούνται ελευθερίες και δικαιώματα από το ξένο Τουρκικό Κράτος… Εμείς θα επιτρέψουμε τα ίδια και χειρότερα στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου;

Υ.Γ. (α): Είμαι εις την διάθεσίν σας δια πάσα διευκρίνησιν και περαιτέρω πληροφορία.
Υ.Γ. (β): Επιφυλασσόμεθα επί των απανθρώπων συμβάντων στην Ι.Μ.Ε. για κοινοποίηση στον Ελληνικό και ξένο τύπο, καθώς και τα διεθνή Μ.Μ.Ε. (και Διαδικτυακώς)
Υ.Γ. (γ): Αποδεδειγμένα είμεθα φίλα προσκείμενοι στα η(υ)μέτερα «πιστεύω» της πολιτικής σκηνής του Τόπου.

Μετά τιμής,
Αθανάσιος Νικ. Παπαγεωργίου
Ιατρός – Χειρουργός
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος του Συλλόγου
«Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», Παιανίας
Κιν.: 6937024386

Εκπρόσωπος όλων των Συλλόγων που ακολουθούν:

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1) «’Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»-ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Πρόεδρος: Αθανάσιος Παπαγεωργίου – 6937024386

2) «Ε Λ Κ Ι Σ», Αθηνών
Πρόεδρος: Γεώργιος Μαρκουλάτος – 2109816690

3) «Π Ο Σ Ε Ο Π», Αθηνών
Πρόεδρος: Δημήτριος Βακάλης – 2104910008

4)«ΠΑΝΚΡΗΤΙΟΣ» Υποστηρικτών Ελληνικών και Χριστιανικών Ιδεών.
Πρόεδρος: Αντώνιος Ιερωνυμάκης – 2810253294

5) Ι Ν Κ Α
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δεληνταδάκης – 6977297833

6) Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Κομοτηνή
Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεξίδης – 6947681805

7) Ελευθέρων Πατριωτών Βοστίτσας, «ο Παπουλάκος», Αίγιο
Πρόεδρος: Βασίλειος Γεωργαντάς – 6944335193

8) «Παλλαϊκή Ένωση Αχαιών», για την Πίστη και την Ελευθερία
Πρόεδρος: Δημήτριος Παπάδης – 2610436253

9) «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», Κορωπί
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χαϊδόγιαννης – 2299023060

10) Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Επιστημόνων
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ξανθόπουλος – 6977268475

11) «Πύρινη Ρομφαία του Πανορμίτη»
Πρόεδρος: Γεώργιος Αλεξόπουλος – 2109573087

12) «Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής»
Πρόεδρος: Ιωάννης Λαζάκης – 2105731851

13) «Άγιος Βασίλειος», Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος: Αναστάσιος Θεοδωρίδης – 2310554082

14) «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», Χαλκίδος
Πρόεδρος: Μαγδαληνή Βλάχου – 2221088031

15) «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», Αλεξανδρουπόλεως
Πρόεδρος: Ηλίας Νάσσος – 6976856288

16) «Φάρος», Αγίας Βαρβάρας
Πρόεδρος: Δημήτριος Χριστοφορίδης – 6944306538

17) «Μιθριδάτης», Καλλιθέας
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κεσανίδης – 6937238888

18) «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», Καβάλας
Πρόεδρος: Ιωάννης Ευαγγελίδης – 6978897047

19) «Άγιος Γεδεών», Λαρίσης
Πρόεδρος: Αντώνιος Ζιώγας – 6972981563 & 6932450863

20) «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος: Νικόλαος Μορφίδης – 6976074111

21) «Φρουροί της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως», Ωλένης
Πρόεδρος: Βασιλική Μαυροειδοπούλου – 2621062224

22) «Ο Λυτρωτής», Αθηνών
Πρόεδρος: Γεώργιος Στεργιώτης – 2106715356

ΧΡ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

23) Χαλκίδος
Πρόεδρος: Ζήσης Τσιότρας – 6977359160

24) Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και
Αγίου Δημητρίου, Καβάλας
Πρόεδρος: Ευρυπίδης Μαχαιρίδης – 2310411711

25) Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος: Γεώργιος Λιάπης – 6948601056

26) Αθηνών
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καραμήτσος – 6947705465

27) Θεσσαλονίκης (Θέρμης)
Πρόεδρος: Αναστάσιος Ρηγόπουλος – 2310668525

28) Θεσσαλονίκης (Εύοσμος)
Πρόεδρος: Ιωάννης Μυστιλιάδης – 2106843611

29) Σύνδεσμος Ελλήνων Αμερικής «Η Αγία Μαρκέλλα».
Πρόεδρος: Ιωάννης Ρήγας – 0016175244724

30) Σύλλογος «η Αγία Τριάδα», Λειβαδιά
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ηλιόπουλος -2106843611

31) Σύλλογος «Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια» Κομοτηνής
Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεξίδης – 25310 97497

Αθήνα, 19/09/2014

.