ΕΡΤ: Αιτήσεις των εργαζομένων για επιστροφή στον νέο φορέα

29 Μαΐου 2015

ERTΣυγκροτήθηκε χθες σε σώμα το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., το οποίο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας αρχής καλώντας τους εργαζομένους (που εμπίπτουν στη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4324/2015), να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ προκειμένου να αναλάβουν εργασία.

Οι προβλεπόμενοι από το νόμο μισθοί και οι εν γένει απολαβές του προσωπικού του οποίου οι συμβάσεις αναβιώνουν, υπολογίζονται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων κάθε εργαζομένου που επιστρέφει στην εταιρεία για να εργαστεί, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2015, οπότε και λήγει η εκ του νόμου ορισθείσα προθεσμία των 20 ημερών.

Η μισθοδοσία ξεκινά από την πρώτη ημέρα της φυσικής παρουσίας του εργαζομένου, για την Αττική στο Ραδιομέγαρο και για τη Θεσσαλονίκη στο κτίριο επί της οδού Αγγελάκη 2.

Σε ό,τι αφορά στους Περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, στους οποίους σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής των εργαζομένων, η μισθοδοσία θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αποστολής του εντύπου ανάληψης καθηκόντων.

Επίσης του ΔΣ ανέθεσε προσωρινά την άσκηση καθηκόντων Γενικών Διευθυντών της ΕΡΤ στους κκ. Ευάγγελο Λουριδά (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών), Νικόλαο Μιχαλίτση (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνολογίας) και Κωνσταντίνο Χαλβατζάκη (Γενική Διεύθυνση Περιεχομένου).

Το ΔΣ της ΕΡΤ θα ορίσει στην επόμενη συνεδρίασή του την προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΕΡΤ3.
Σήμερα ξεκίνησε στο Ραδιομέγαρο, η διαδικασία συγκέντρωσης των αιτήσεων των εργαζομένων που επιθυμούν να επιστρέψουν στον τηλεοπτικό φορέα.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την έναρξη της ημερομηνίας καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων στην ΕΡΤ, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Επικρατείας Ν.Παππά, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης του Ν.4324/2015 δηλ. της 29 Απριλίου 2015 και της ανάληψης των καθηκόντων των εργαζομένων θα συμπεριληφθεί στην προβλεπόμενη, με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου, Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.
Υπογραμμίζεται πως η έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. θα γίνει πολύ σύντομα.

.