ΕΕΤΤ: 1 στους 10 δεν βλέπει ψηφιακά TV και «το πρόβλημα δεν είναι απλό»

16 Ιουνίου 2015

TVΗ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόοδο στην ψηφιακή κάλυψη του τηλεοπτικού σήματος. Διαπιστώνει, μεταξύ άλλων πως, οι Δήμοι έχουν εγκαταστήσει αναμεταδότες αναλογικού και τώρα, και ψηφιακού σήματος για να καλύψουν όλους τους κατοίκους τους, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να προβλέπεται από το νόμο.

Εννέα στους δέκα κατοίκους καλύπτονται, διαπιστώνει η Αρχή, η κάλυψη του εναπομείναντα ένα «δεν είναι απλό πρόβλημα», επισημαίνει η Αρχή που παραμένει ακέφαλη από τον Μάρτιο του 2015 μετά την παραίτηση του κ.Κωνσταντίνου Λουρόπουλου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ στις 10 Ιουνίου 2015

Η ΕΕΤΤ είναι επιφορτισμένη με τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος των συχνοτήτων που είναι ένα σπάνιο, πολύτιμο δημόσιο αγαθό. Έχει αποδώσει μέχρι στιγμής στο κράτος περισσότερα από 1,9 δισ. ευρώ από τη διάθεση του μέσω διεθνών διαγωνισμών που έχουν στεφθεί από απόλυτη επιτυχία, καθώς και της συνολικής οικονομικής της διαχείρισης. Αν αυτό το σπάνιο αγαθό δεν ρυθμίζεται, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων.

Η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή, που ήταν τόσο διεθνής όσο και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας, ολοκληρώθηκε διαγωνιστικά και απέδωσε στο δημόσιο περίπου 400 εκατ. ευρώ. Η μετάβαση αυτή θα δώσει νέες επενδύσεις, νέες υπηρεσίες και καλύτερη ποιότητα στα κινητά τηλέφωνα, ενώ διευκολύνει τις επικοινωνίες των ενόπλων δυνάμεων.

Η ΕΕΤΤ είναι από το νόμο υποχρεωμένη, ως εποπτική και ελεγκτική αρχή, να διενεργεί με δικά της κλιμάκια, αυτοψίες και καταγραφές για να ελέγξει αν το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα μεταδίδεται με επάρκεια και εάν μεταδίδεται νόμιμα.

Κατά τις καταγραφές, εντοπίσθηκε σημαντικό πλήθος αναλογικών τοπικών αναμεταδοτών οι οποίοι λειτουργούν από την περίοδο της αναλογικής επίγειας ευρυεκπομπής, προσφέροντας κάλυψη σε περιοχές όπου δεν έφθανε το σήμα από τα κύρια αναλογικά κέντρα εκπομπής.

Η πλειονότητα των τοπικών αυτών αναμεταδοτών εγκαταστάθηκε με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης (για τα προγράμματα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών) και από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Ο νόμος άλλωστε δεν προέβλεπε την εκχώρηση συχνοτήτων στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αναμετάδοση τηλεοπτικού σήματος, άρα η αναμετάδοση που έκαναν οι δήμοι δεν ήταν νόμιμη.

Η εγκατάσταση των αναμεταδοτών από τους ΟΤΑ γινόταν χωρίς άδεια ή έγκριση, καθώς και χωρίς προηγούμενη εκπόνηση σχετικής μελέτης. Δημιουργήθηκε πανελλαδικά ένα «δάσος» αναμεταδοτών/κεραιών άναρχης δόμησης και αυθαίρετης αναμετάδοσης.

Από την άλλη πλευρά όμως, με τις ενέργειες αυτές και δεδομένου του νομικού κενού, η τοπική αυτοδιοίκηση εξασφάλισε την πρόσβαση στα τηλεοπτικά περιεχόμενα στους πολίτες των περιοχών που δεν κάλυπταν οι εθνικής εμβέλειας ιδιωτικοί σταθμοί. Η υποχρέωση της Ελλάδας να καταργήσει την αναλογική μετάδοση και να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή έδωσε την ευκαιρία να μπει τάξη, να οργανωθεί με πιο συστηματικό και σύννομο τρόπο η σταδιακή κάλυψη όλης της επικράτειας.

Η οργάνωση και η τάξη χρειάζονται για να μην δημιουργούνται παρεμβολές στα δίκτυα άλλων νόμιμων χρηστών. Για παράδειγμα, οι αναμεταδότες που λειτουργούν πάνω από το δίαυλο 57 εμποδίζουν την επικοινωνία στα κινητά, αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις.
Και ψηφιακοί αναμεταδότες που δεν λειτουργούν νόμιμα

Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις και σε αρκετές περιοχές, τα κλιμάκια κατέγραψαν και νέα αυθαίρετη λειτουργία νέων ψηφιακών τοπικών αναμεταδοτών, παρά την ενημέρωση από την ΕΕΤΤ των τοπικών αρχών. Οι αναμεταδότες αυτοί δεν πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν λειτουργούν νόμιμα.

Αν συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να ενταχθούν στα νόμιμα δίκτυα ευρυεκπομπής, δημόσια ή ιδιωτικά θα έχουμε πάλι τα ίδια. Καινούργια αυθαίρετα, νέα προβλήματα.Η προσπάθεια της ΕΕΤΤ είναι να βλέπουν τώρα με την ψηφιακή, όχι απλά όσοι έβλεπαν προηγουμένως, αλλά όλοι οι πολίτες, με πολύ καλύτερη ποιότητα και περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η σύμβαση που έχει υπογράψει η DIGEA την υποχρεώνει να μεταφέρει το τηλεοπτικό σήμα από 156 κέντρα εκπομπής σε όλη την Ελλάδα και να καλύπτει τουλάχιστον το 95% του πληθυσμού.

Για όσες περιοχές δεν καλύπτονται, χρειάζεται συνεργασία όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων, ιδίως ανάμεσα στην ΕΕΤΤ, τα αρμόδια υπουργεία και τους δήμους με τον ψηφιακό πάροχο ώστε σταδιακά, γιατί δεν είναι ούτε διοικητικά, ούτε οικονομικά απλό, να λύνεται το πρόβλημα, στο πλαίσιο του νόμου αλλά και με βιώσιμο τρόπο.

Η ΕΕΤΤ έχει στείλει σειρά επιστολών στους δήμους ανά την επικράτεια προς ενημέρωση και συμμόρφωσή τους. Η ΕΕΤΤ γνωρίζει πολύ καλά, γιατί αυτό εντάσσεται στον θεσμικό της ρόλο, τη σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης στο αγαθό της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Και εργάζεται συστηματικά γι’ αυτό.

Ήδη έχει αποφασίσει την αναστολή κάθε διοικητικού προστίμου και λοιπών κυρώσεων που επέβαλε στους δήμους, έως ότου βρεθεί λύση για τη μετατροπή των τοπικών αναλογικών αναμεταδοτών σε ψηφιακούς. Επίσης, υποδεικνύει στους δήμους που είχαν ψηφιακούς αναμεταδότες, να εφαρμόσουν τις νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές και να εντάξουν τους αναμεταδότες στο δίκτυο των παρόχων, κρατικού ή ιδιωτικού.

Υπάρχουν δυο προϋποθέσεις γι’ αυτό. Οι αναμεταδότες να λειτουργούν κάτω από τη συχνότητα 57 του διαύλου UHF ώστε να μην δημιουργούν παρεμβολές στο στρατό ή στις κινητές τηλεφωνίες και να είναι γνωστή η κυριότητα και η νόμιμη διαχείριση τους.

Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με τους δήμους και ετοιμάζει προτάσεις για τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να βρεθούν λύσεις ανά περίπτωση.
Τι συμβαίνει σήμερα – 1 στους 10 κατοίκους δεν καλύπτεται
Για να δοθεί μια εικόνα της προόδου που έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί, η ΕΕΤΤ παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία που προκύπτουν από τους μέχρι σήμερα ελέγχους και καταγραφές των κλιμακίων της.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων λειτουργίας τοπικών αναλογικών αναμεταδοτών, υπάρχει πλέον ψηφιακή κάλυψη από τα προβλεπόμενα 156 κέντρα εκπομπής. Συγκεκριμένα, με στοιχεία μετρήσεων που έχει έως τώρα η ΕΕΤΤ, οι τοπικοί αναλογικοί αναμεταδότες από ΟΤΑ κάλυπταν πριν τη μετάβαση 1.550.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 1.390.000 πλέον καλύπτονται ήδη από τα ψηφιακά κέντρα, βλέπουν ψηφιακά, δηλαδή αντί για 5 κανάλια βλέπουν 14 (κατά μέσο όρο) και με πολύ καλύτερη ποιότητα.
Υπάρχει λοιπόν σημαντική προσπάθεια και αποτέλεσμα και στην περίπτωση ψηφιακής κάλυψης των τοπικών αναμεταδοτών.
Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό έχει ήδη καλυφθεί καθότι από τους 10 πολίτες που έβλεπαν από αναλογικό αναμεταδότη ΟΤΑ, οι 9 βλέπουν πλέον ψηφιακά.
Και μάλιστα όπως επιβεβαιώνουν τόσο οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας όσο και το αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων [ΓΕΕΘΑ] η μετάβαση αυτή γίνεται, σχεδόν ολοκληρώθηκε, χωρίς παρεμβολές, χωρίς απρόοπτα, στον προγραμματισμένο χρόνο.

Η ΕΕΤΤ εργάζεται συστηματικά ώστε να καλυφθούν, με συνεργασία των αρμόδιων φορέων και με αλληλοκατανόηση, οι υπόλοιποι συμπολίτες μας. Εργάζεται ώστε, αυτή τη φορά, η κάλυψη να γίνει οργανωμένα και νόμιμα, για να μην υποχρεώνεται κανένας να μπαίνει σε δίλημμα ανάμεσα στα δικαιώματα των πολιτών από τη μια και τη νομιμότητα ή το δημόσιο συμφέρον από την άλλη.
tech.in

.