Απάντηση του Δήμου Καλαμριάς στα δημοσίευματα περι προστασίας και ανάδειξης του Κόδρα

31 Ιουλίου 2015

kalamariaΜετά από δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αφορούν την προστασία και ανάδειξη του πρώην στρατοπέδου Κόδρα και προκλήθηκαν από επιστολή Δημοτικού Συμβούλου Καλαμαριάς, αναφέρουμε τα κάτωθι:

Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος εδώ και χρόνια αγωνίζεται για την ανάδειξη και αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, συναντώντας κάθε φορά την αδιαφορία όλων των εμπλεκομένων φορέων του Κράτους.

Για του λόγου το αληθές, σας επισυνάπτουμε την πλέον πρόσφατη επιστολή που έχει αποσταλεί στους εκάστοτε φορείς και δηλώνουμε ό,τι στο μέτρο του δυνατοτήτων που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ώστε επιτέλους η κεντρική εξουσία να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου ο συγκεκριμένος χώρος να αναδειχθεί σε πάρκο υπερτοπικής σημασίας για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Σημειώνουμε ότι τα περί εγκατάλειψης και αδιαφορίας των χώρων και των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Κόδρα από την πλευρά μας έχουν θέση στα μυαλά ανθρώπων οι οποίοι είτε είναι απληροφόρητοι, είτε με κάθε αφορμή επιδιώκουν να καταλογίσουν ευθύνες στον Δήμο, εξυπηρετώντας τις πολιτικές και παραταξιακές τους επιδιώξεις.

 

Καλαμαριά, 04-03-2015Αρ. Πρωτ.  6881
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΠΡΟΣ: Α) Τον Αν. Υπουργό Πολιτισμούκ. Νικ. Ξυδάκη

Μπουμπουλίνας 20-22,  10682 ΑΘΗΝΑ

 

Β) Την Αν. Υπουργό Οικονομικών

κ. Νάντια Βαλαβάνη

Νίκης 5-7, 10180 ΑΘΗΝΑ

 

Γ) Την  Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης

κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά

Διοικητήριο  541 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ταχ.Διευθ.: Κομνηνών 58Τ.Κ. 55132

Πληροφορίες:

Τηλ.:    2313314-102

FAX 2313 314 -188

 

 

 ΘΕΜΑ:   Προστασία και ανάδειξη του χώρου του πρώην στρατοπέδου ΄΄Κόδρα΄΄.

Όπως γνωρίζετε το πρώην στρατόπεδο ΄΄Κόδρα΄΄ βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς. και αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους ελεύθερους χώρους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση οι διοικήσεις του Δήμου Καλαμαριάς με τη συμπαράσταση των πολιτών σε κρίσιμες στιγμές, επιδόθηκαν σε ένα αγώνα θωράκισης και διαφύλαξης του χώρου από την απειλή της οικοδόμησης.

Από το 1983 (Π.Δ. της 25-01-83 ΦΕΚ 58/Δ/14-03-83) μέχρι σήμερα με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, καταργήσεων παλαιών διατάξεων, χαρακτηρισμών εκτάσεων ως πρασίνου, αρχαιολογικών ή ιστορικών τόπων, δημιουργήθηκε μια ομπρέλα προστασίας του χώρου και προσφάτως δεκαέξι κτίρια εντός αυτού χαρακτηρίσθηκαν ως μνημεία.

Οι σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Α) Με το Ν. 1561/85 «Ρυθμιστικό Σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης» το πρώην στρατόπεδο Κόδρα προβλέπεται ως χώρος υπερτοπικής σημασίας αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού.

Β) Με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35723/2084/2.8.1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού μεγάλο τμήμα του πρώην στρατοπέδου χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος.

Γ) Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΝΣΑΚ/43539/1141/28.6.2005 απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού ολόκληρος ο χώρος του πρώην στρατοπέδου χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος.

Δ) Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΝΣΑΚ/12366/321/14.3.2007 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία τα δεκαέξι (16) στρατιωτικά κτίρια που βρίσκονται μέσα στο πρώην στρατόπεδο.

Επίσης με την 288/2003 απόφαση του ΣτΕ επικυρώνεται ο χαρακτηρισμός, ως χώρος πρασίνου της ευρύτερης περιοχής του πρώην στρ/δου ΄΄Κόδρα΄΄, όπως εγκρίθηκε με το αρχικό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 1019/Δ/87), το οποίο προέβλεπε την «….οργάνωση της περιοχής για την αναψυχή των κατοίκων με τη δημιουργία υπερτοπικού πάρκου και πνευματικού κέντρου…» στο δε συνοδεύον αυτό διάγραμμα η περιοχή συμβολίζεται με την χρήση Ελεύθερου Χώρου – Αστικού Πρασίνου.

Τέλος με την 59280/19-12-2014 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλαμαριάς και ο χώρος του πρώην στρατοπέδου χαρακτηρίστηκε ως χώρος αστικού πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα, όπου στα (16) στρατιωτικά κτίρια του στρατοπέδου που είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία και μόνο σε αυτά επιτρέπεται η εγκατάσταση πολιτιστικών λειτουργιών (πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων).

Η εικόνα όμως του ιστορικού αυτού τόπου σήμερα δεν είναι καθόλου κολακευτική. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη της παρέμβασης για την ανάδειξη του χώρου, ποιος έχει την ευθύνη της επισκευής και της συντήρησης των μνημείων, που έχουν αφεθεί στην εγκατάλειψη και την φθορά και ποιος έχει την ευθύνη για  την φύλαξη του χώρου.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως ιδιοκτήτης της γης μέσω της ΚΕΔ, οφείλει να μεριμνήσει για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, όπως αποφάνθηκε προσφάτως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από την  πλευρά του ΥΠΠΟ δεν διαφαίνεται  κανένας προγραμματισμός ούτε αντίστοιχα κονδύλια για την διάσωση των χαρακτηρισμένων κτιρίων τα οποία έχουν αφεθεί στην καλπάζουσα φθορά της εγκατάλειψης.   Σε λίγα χρόνια τα κτίρια θα έχουν φθαρεί σε σημείο μη αναστρέψιμο, θα έχουν εξαφανισθεί.

Στο ΥΜΑΘ έχει παραχωρηθεί το διατηρητέο κτήριο Διοίκησης του στρατοπέδου το οποίο παραμένει αναξιοποίητο και απροστάτευτο στην φθορά των καιρικών συνθηκών και τη λεηλασία των κλεπτών.

Μόνο ο Δήμος πραγματοποιεί κάποιες θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο του πρώην στρατοπέδου μετά από άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Τον υπόλοιπο χρόνο γίνεται καταφύγιο περιθωριακών στοιχείων και δραστηριοτήτων οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το χαρακτήρα της περιοχής.

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί τους εμπλεκόμενους  (Υπουργείο Οικονομικών,  ΥΠΠΟ, και ΥΜΑΘ) να συμφωνήσουν στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, με τη συμμετοχή του ιδίου, με την οποία να καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους και θα προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναστραφεί η εικόνα της εγκατάλειψης.

Μόνο έτσι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια, από το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, για την ανάδειξη του χώρου.

Μόνο έτσι το πρώην στρατόπεδο ΄΄Κόδρα΄΄ θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός ιστορικού τόπου με διάσπαρτα μνημεία μέσα σε ένα χώρο πρασίνου.

 Ο Δήμαρχος

Θεοδόσης Μπακογλίδης

 

Aρχαιοκάπηλοι-χρυσοθήρες μέσα στο «Κόδρα» ανενόχλητοι εξερευνούσαν από το φθινόπωρο του 2014

.