Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

1 Μαΐου 2016

ORTHODOX ANASTASI KYRIOUΑΝΆΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΎ ΘΕΑΣΆΜΕΝΗ...

«ΘΑΝΑΤῼ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ»

Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασια
ζωὴν χαρισάμενος…

Η ομάδα της τηλεφημερίδας και του  webradio elliniko-fenomeno,
ειδικότερα ο δημοσιογράφος Νίκος Βάνης  εύχονται σε όλους τους απανταχού Έλληνες υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Η ανάσταση του θεανθρώπου ας είναι φάρος έμπνευσης και ψυχικής ανάτασης για όλους!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Χριστός Ανέστη
Μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής
Ερμηνεία: Γιώργος Νταλάρας & χορωδία Fons musicalis
[Από τον δίσκο «Ύμνοι αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων» (1998)]

Αναστάσεως ημέρα
και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα.
Είπωμεν, αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς˙
συγχωρήσωμεν πάντα τη αναστάσει και ούτω βοήσωμεν:
«Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».


.