Αίτηση – Υπόμνημα – πρόταση – πλάνο μεταδιδακτορικής έρευνας

23 Σεπτεμβρίου 2016

 

koutsoukosΠρος Υπουργείο Παιδείας -Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κύριο Φίλη Νίκο Υπουργό -Κυρία Αναγνωστοπούλου Σία Αναπληρωτή Υπουργό -Κύριο Φωτάκη Κ.  Αν. Υπουργό  Έρευνας

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης -Ιδρύματα Υποτροφιών Ακαδημία Αθηνών

Α ‘ ΠΥΣΔΕ Αθήνας, ΑΠΥΣΔΕ Αττικής  -Βουλευτές ΟΛΜΕ ΠΟΣΔΕΠ ΜΜΕ

Μεταδιδακτορική έρευνα στην Γαλλία, διάρκειας έξι μηνών στο Πανεπιστήμιο της ROUEN, από 1-12-2016  έως 30-6-2017, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Αρχαίων Ελληνικών κ. Philippe Brunet.

Θέμα:  «Η διδασκαλία των Κλασσικών γλωσσών στην Ελλάδα και Γαλλία».

Η Μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Η διδασκαλία των Κλασσικών γλωσσών στην Ελλάδα και Γαλλία θα εστιάσει στους εξής τομείς:

  1. Αφού κάνει μια ιστορική αναδρομή-εισαγωγή στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Ελλάδα και παρουσιάζει και το πρόβλημα Δημοτικής – Καθαρεύουσας, ασχολείται στη συνέχεια με το πρόβλημα Διδασκαλία από πρωτότυπο και μετάφραση. Ανάδειξη των λαθών χρήσης του πρωτοτύπου και της μετάφρασης από διάφορους πολιτικο-κοινωνικούς φορείς.
  2. Ένας από τους στόχους της έρευνας είναι να παρουσιάσει από Γνωστική σκοπιά τις ζώνες δυσκολίας εκμάθησης της Αρχαίας Ελληνικής από Έλληνες μαθητές.
  3. Θα πραγματοποιηθούν μερικές συνεντεύξεις ως μελέτη περιπτώσεων, με Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Οι συνεντεύξεις κάλυψαν σχεδόν όλους τους τομείς του προβλήματος που λέγεται Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών από τη διαφορά διδασκαλίας πρωτότυπου και μετάφρασης έως ποια είναι τα κίνητρα για τους μαθητές και σε ποια σημεία κάνουν λάθη οι μαθητές. Επίσης ερευνήθηκε η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται στην  τάξη και ποια κείμενα είμαι προσφορότερα για διδασκαλία κλπ.
  4. Το θεωρητικό υπόβαθρο εμπλουτίζετε με τις θεωρίες μάθησης τόσο με αυτές που διατυπώθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους όσο και από τη σύγχρονους Γνωστικούς Ψυχολόγους Piaget, Vergnαud, Vygotski κλπ. Η έρευνα μελετά την πορεία εκμάθησης της Αρχαίας Ελληνικής από Έλληνες μαθητές και αναλύει τα λάθη που έκαναν οι μαθητές κατά την πορεία εκμάθησής της. Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε και τα Λατινικά.
  5. Σημειώνεται ότι στην Διδακτορική μας διατριβή παρακολουθήσαμε τους ίδιους 45 μαθητές που μάθαιναν Αρχαία Ελληνικά για πρώτη φορά για τρία συνεχή έτη. Η έρευνα έχει δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μετά από πολύχρονη διδασκαλία δεν έφταναν στην ορθή μάθηση της Αρχαίας Ελληνικής. Οι μαθητές έφταναν σε ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής δηλ. σε μια ενδιάμεση γλώσσα (interlangue) η οποία α) σε ορισμένους τομείς του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού προσέγγιζε την αρχαία ελληνική, β) σε άλλους τομείς πιο δύσκολους έμενε στο επίπεδο όχι μακριά της νέας ελληνικής και γ) σε άλλους τομείς ήταν προσωπική κατασκευή ή επινόηση του κάθε μαθητή. Οι μαθητές, πολλές φορές, χρησιμοποιούσαν δικές τους επινοήσεις του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού ως απλοποίηση της δυσκολίας και κατασκεύαζαν δικές του λέξεις ή φράσεις επινοημένες από τους ίδιους. Για παράδειγμα χρησιμοποιούσαν συχνά το θέμα της λέξης στα Νέα Ελληνικά και πρόσθεταν μια κατάληξη από τα αρχαία, ή έβαζαν υπογεγραμμένη ή σημεία τονισμού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (οξεία περισπωμένη, βαρεία) ή πνεύματα στη Νεοελληνική λέξη. Ουσιαστικά ερευνάται η σχέση της ενδιάμεση γλώσσα (interlangue) με το γνωστικό «σχήμα» του Piaget, όπως τελειοποιήθηκε από το μαθητή του Vergnaud (ο οποίος ήταν και ο Επιβλέπων Καθηγητής της Διατριβής αυτής). Η έρευνα θα εμπλουτίσει τα ανωτέρω ευρήματα.
  6. Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας (η οποία χωρίς υπερβολή θα μελετήσει μελέτησε σχεδόν όλο το φάσμα της Διδακτικής των Αρχαίων Ελληνικών) μπορούν να βοηθήσουν στον τρόπο διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής και της Νέας Ελληνικής και στην Ελλάδα και στην Γαλλία. Θα μελετήσουμε και τα Λατινικά
  7. Θα εστιάσουμε στην εφαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας και στην Ελλάδα και στην Γαλλία με εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία θα είναι ένας από τους τομείς έρευνας. Η έρευνα θα εστιάσει και σε πρωτοποριακές μεθόδους όπως αρχαιοελληνικό θέατρο και διδασκαλία. Ενδιαφέρον θα έχει η έρευνα σε διαπολιτισμικά και Πειραματικά σχολεία, όπως και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κινηματογραφημένα δρώμενα και διδασκαλία. Ιντερνέτ και διδασκαλία. Εφαρμογή στην τάξη των ανωτέρω μέσω διδακτικών δοκιμίων και ζωντανής διδασκαλίας σε τάξη π.χ. του κειμένου «Περικλέους Επιτάφιος». Σύγκριση προτύπου και μετάφρασης. «Ανασυγκροτημένη προφορά» των Αρχαίων Ελληνικών και διδασκαλία στην Ελλάδα και Γαλλία. Συμπεράσματα Προτάσεις.
  8. Σας παρακαλώ να μου δώσετε άδεια εισόδου σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να γίνει η ανωτέρω έρευνα. Σε συνέχεια της αίτησης θα προσδιοριστούν τα σχολεία έρευνας.
  9. Αιτούμαι την χορήγηση υποτροφίας έξι μηνών και εκπαιδευτικής άδειας για την πραγματοποίηση της ανωτέρω έρευνας.
  10. Επιτρέπεται η «λογοκλοπή» ή ακόμα και η κατά λέξη αντιγραφή των ανωτέρω, από δήθεν επιστήμονες, Ιδρύματα Ερευνών, «ανιψιούς» καθηγητών και από όλον τον κόσμο.

Βιβλιογραφία Επιλεγμένη

Ελληνική

Δανασσή – Αφεντάκη, Αντ.: ” Διδακτική τομ. Α.’ Μάθηση “, εκδ. Παν/μίου Αθηνών, Αθήνα 1985.

Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δημ. : “Μαθήματα Ψυχογλωσσολογίας “, Αθήνα 1975.

Κασσωτάκης Μ.& Φλουρής Γ. : “Μάθηση και Διδασκαλία, τομ. Α΄ Μάθηση” Αθήνα 2002…

Κουτσούκος Αναστάσιος – Σμυρναίο Ζαχαρούλα «Γνωστική Ψυχολογία και Διδακτική» Εκδόσεις Ηρόδοτος Αθήνα,

Λαμπράκη –Παγανού Αλ. : “Σκοποί και Στόχοι του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών”, στο Περιοδικό ΠΕΦ, 1997σελ. 23-44.

Πιαζε, Ζαν: “Ψυχολογία και Παιδαγωγική” μετ. Α. Βερβεριδης εκδ. Ν. Σύνορα, Αθήνα 1979.

Ξενόγλωσση

Brunet, Ph. (1997) : La Naissance de la littérature dans la Grèce ancienne : Langue, rythme, accent, parole et écriture. Homère le fondateur. Invention, joute, tradition. La genèse des genres. Paris, Librairie Générale Française, LP références.

Corder, S. P. (1980) : Dialectes idiosyncrasiques et analyse d’erreurs. Langages, n° 57, 39-41

Fayol, M. (1985) : Le récit et sa construction. Une approche de psychologie cognitive. Neuchâtel, Paris : Delachaux & Niestlé

Giacobbe, J. (1992) : L’acquisition d’une langue étrangère : cognition et interaction. Paris : Editions du CNRS.

Koutsoukos, A. (2002) : Didactique du grec ancien. Approche psychologique. Thèse de Doctorat, Directeur Gérard Vergnaud, Université Paris V.

Koutsoukos A. (2005). « LE PROBLEME DE LA DIGLOSSIE DE LA LANUE GRECQUE» in EΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Koutsoukos A. (2005). « Didactique du grec ancien» in MESOGEIOS (REVUE SCIENTIFIQUE PARAISSANT A PARIS).

Maffre, J.-J. (1992) : La vie dans la Grèce classique. Paris, P.U.F., coll. “Que sais-je?” n° 231.

Noyau, C. & Porquier, R.(Éds)(1984) : Communiquer dans la langue de l’autre. Paris, Presses de l’Université de Vincennes.

Piaget, Jean (1962) : Le langage et la pensée chez l’enfant. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel (1923).

Selniker, L. (1975) : Interlanguage, In IRAL 10, pp. 209-231.

Skoda, F. (1982) : Le redoublement expressif: un universel linguistique, analyse du procédé‚ en grec ancien et d’autres langues. Paris : SELAF.

Vergnaud, G. (Ed.) (1994) : Apprentissages et Didactiques, où en est-on ? Paris : Hachette.

Vergnaud, G. (2000) : Lev Vygotski ; Pédagogue et penseur de notre temps. Paris : Hachette.

Vygotski, L.S. (1985) : Pensée et langage. Paris : Messidor/Editions Sociales.

Weil-Barais, A. (1993) : L’homme cognitif. Paris, P.U.F.

 

 

 

 

 

.