Θέμα. Νέοι νόμοι για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνες, μεταδιδακτορικές έρευνες, υποτροφίες, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων κλπ..

28 Σεπτεμβρίου 2016

koutsoukosΑίτηση, υπόμνημα, ανάλυση, παρατηρήσεις, προτάσεις

Προς

Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη Νίκο – Kυρία Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου – Κύριο Αν. Υπουργό Φωτάκη Κ.

Κύριο Αν. Υπουργό Δημόσια Διοίκησης κ. Χρ. Βερναδάκη Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εξωτερικών

Πρεσβείες Ξένων Κυβερνήσεων, Γαλλικό ινστιτούτο κλπ…

Unesco, Ιδρύματα Υποτροφιών, ΙΚΥ, Ωνάσειο Ίδρυμα, Ελληνικό ίδρυμα ερευνών και καινοτομίας Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ… Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Σχ. Σύμβουλοι, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ

Υπουργείο Παιδείας, ΙΕΠ, Πρυτάνεις Κοσμήτορες Εκπαιδευτικούς, Βουλευτές, ΜΜΕ

Πίνακα αποδεκτών

Νομοσχέδιο για Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές κλπ

Νομοσχέδιο για Ελληνικό ίδρυμα ερευνών και καινοτομίας κλπ

«Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» και για Μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές έρευνες κλπ..

 Ανάλυση Κριτική Παρατηρήσεις Προτάσεις

Κυρίες Κύριοι,

Σχετικά με τον νέο νομοσχέδιο  για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές, το Νομοσχέδιο για Ελληνικό ίδρυμα ερευνών και καινοτομίας  που είναι θετικά, σε συνάρτηση με  υποτροφίες που δίνονται από το ΙΚΥ και άλλους φορείς, αλλά και το πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:

 

 1. Να καταργηθεί οποιοδήποτε όριο ηλικίας για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνες, για χορήγηση υποτροφιών και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Να καταργηθούν οποιεσδήποτε διακρίσεις, όπως φύλου, ηλικίας, καταγωγής και για μεταπτυχιακές, και Μεταδιδακτορικές σπουδές και για υποτροφίες.
 2. Να επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστήμιων ή μεταξύ τμημάτων πανεπιστημίων.

 

 1. Για υποτροφίες στην περίπτωση διεπιστημονικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το βασικό πτυχίο αλλά και οι υπόλοιπες σπουδές, καθώς και το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας.

 

 1. Να επαλειφθεί η γραφειοκρατία από τους φορείς των υποτροφιών και να χορηγούνται οι υποτροφίες όχι μόνο με εξετάσεις, αλλά ένα μέρος τους να χορηγείται με αξιολόγηση του φάκελου των υποψήφιων και σε συνάρτηση με το θέμα της εργασίας και την πρωτοτυπία της.

 

 1. Να χορηγούνται έκτακτες η βραχυχρόνιες υποτροφίες με αξιολόγηση του φακέλου του υποψήφιου για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.

 

 1. Να χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες με αποδοχές σε δημοσίους υπάλληλους, για μεταπτυχιακές, διδακτορικές η μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ανάλογα με την πρωτοτυπία και την βαρύτητα του θέματος. Ο σημερινός νόμος δεν επιτρέπει σε δημοσίους υπαλλήλους να κάνουν μεταδιδακτορικές έρευνες στο εξωτερικό!. Το κάθε Υπουργείο πρέπει να μεριμνήσει και για την Μεταδιδακτορική μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του, ανεξάρτητα των υποτροφιών ΙΚΥ ή άλλων, για την εκπόνηση μελετών που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το έργο του Υπουργείου, με ποσόστωση στο σύνολο του προσωπικού, π.χ. 1% του προσωπικού να εκπονήσει μεταδιδακτορικές έρευνες ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

 1. Να υπάρχει ευελιξία και κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών τουλάχιστον μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.
 2. Πολλά ιδρύματα δίνουν υποτροφίες όνο για μεταπτυχιακές σπουδές αλλά δεν δίνουν για μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Καλό είναι να γίνει εξορθολογισμός των υποτροφιών για όλα τα επίπεδα σπουδών και τα ιδρύματα να δίνουν υποτροφίες και για Μεταδιδακτορικές έρευνες. Επίσης η Ακαδημία Αθηνών, βραβεύει βιβλία επιστημονικού κύρους που εκδόθηκαν την τελευταία τριετία, ενώ θα πρέπει να διευρύνει τους χρονικούς και άλλους περιορισμούς. Το Ωνάσειο και άλλα ιδρύματα θα μπορούσαν να δίνουν υποτροφίες και για Μεταδιδακτορικές έρευνες.
 3. Ακούγεται ότι τα χρήματα λιμνάζουν σε διάφορα κληροδοτήματα, λόγω των πολλών περιορισμών που θέτουν τα ιδρύματα και οι υποτροφίες είναι στην πραγματικότητα ελάχιστες, από τους «ίδιους κύκλους» στους «δικούς τους». Να περιοριστούν οι προϋποθέσεις ηλικίας, τόπου καταγωγής κλπ… , που βάζουν τα ιδρύματα και να δίνονται υποτροφίες σε περισσότερους.
 4. Δεν υπάρχουν άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σε δημοσίους υπαλλήλους για μεταδιδακτορικές έρευνες στο εξωτερικό! Επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση  αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μόνο σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 ορίζεται ότι « Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. ».

Υπενθυμίζουμε ότι, για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των  εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α΄/13-2-2002), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3687/2008 ( ΦΕΚ 159Α΄/1-8-2008)  , των άρθρων 15 και 16 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005).

Οπότε, εκ των προτέρων αποκλείονται, όσοι συμμετέχουν σε Μεταδιδακτορικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρώπης και του Εξωτερικού.

 1. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για μεταδιδακτορική έρευνα (σχετική η αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). ! Αυτή η διάταξη νόμου πρέπει να αλλάξει και οι ανωτέρω νόμοι να τροποποιηθούν, διότι σήμερα οι ανάγκες Μεταδιδακτορικών ερευνών έχουν αυξηθεί και πρέπει να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο.
 2. Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα, αυξάνονται καθημερινά και το υπάρχον νομικό πλαίσιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Παράδειγμα, ενώ ενισχύονται οι μεταδιδακτορικές έρευνες σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, αντίθετα το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι απαγορευτικό για μεταδιδακτορική έρευνα σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και του εξωτερικού.

Επίσης, αν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος, έχει πρόσθετο θέμα την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 ορίζεται ότι « Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. ».

 1. Στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ δημοσιεύτηκε η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών από το ΙΚΥ, ΜΟΝΟ σε πανεπιστήμια του εσωτερικού. Δεν είδαμε ανάλογο πρόγραμμα έστω το 1/3 των θέσεων για την Ευρώπη και το Εξωτερικό.

 

 1. Στους όρους που θέτει το ΙΚΥ σημειώνουμε τα εξής:

 

–   Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των εφτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση), ήτοι από το έτος 2009 και μετά

–   Η διάρκεια της Υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 2 έτη (24 διαδοχικούς μήνες), εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου και συναρτάται με την ημερομηνία περάτωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας

 

–    Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και εικοσιενός λεπτών (1.089,21 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμιμων κρατήσεων).

 1. Στους ανωτέρω όρους πρέπει κατά την γνώμη μας να απαλειφθεί ο απαγορευτικός όρος να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των εφτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους. Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με την Συνταγματικά κατοχυρωμένη διάταξη «περί ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση». Όλοι οι Διδάκτορες ανεξαρτήτου ηλικίας ή χρονικής διάρκειας λήψης Διδακτορικού Διπλώματος, πρέπει, κατά την γνώμη μας, να είναι υποψήφιο για οικονομική ενίσχυση και για το εσωτερικά και για την Ευρώπη και για το Εξωτερικό.

Το όριο 24 μηνών για εμάς θεωρείται υπερβολικό, σε συνάρτηση με την οικονομική ενίσχυση από το ΙΚΥ μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και εικοσιενός λεπτών (1.089,21 €) και σε συνάρτηση με τον μισθό αν ο υποψήφιος είναι ταυτόχρονα διορισμένος στο Δημόσιο και παίρνει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές!.

Με άλλα λόγια όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν και να παίρνουν και ενίσχυση από το ΙΚΥ και τον μισθό τους από εκπαιδευτική άδεια στο εσωτερικό, ενώ όσοι θέλουν να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια του Ευρώπης και Εξωτερικού το μόνο που μπορούν να κάνουν και αν εγκριθεί να παρά μόνο, άδεια χωρίς αποδοχές, αλλά και χωρίς ενίσχυση από το ΙΚΥ!

Ποσό 520 ευρώ ανά φοιτητή/ ια μηνιαίως που σπουδάζει εκτός τόπου διαμονής και 400 ευρώ ανά φοιτητή/ία μηνιαίως που σπουδάζει στον τόπο διαμονής , με την προϋπόθεση να ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα χορηγήσει το υπουργείο Παιδείας , για την υποστήριξη και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους,

 1. Ήδη το υπουργείο Παιδείας έχει δεσμεύσει από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ποσό 51.033.496 ευρώ για το «Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

Με το πρόγραμμα αυτό, 2700 υποτροφίες θα χορηγηθούν από το ΙΚΥ για 9 μήνες επί 4 χρόνια.  Αντιστοιχούν 520 ευρώ ανά φοιτητή/ ια μηνιαίως που σπουδάζει εκτός τόπου διαμονής και 400 ευρώ ανά φοιτητή/ία μηνιαίως που σπουδάζει στον τόπο διαμονής.

Συγχρόνως δεσμεύτηκαν 21.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών/ ιών».

Το κονδύλι αυτό θα διατεθεί στα ΑΕΙ της χώρας και θα αξιοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που τα ίδια θα προκρίνουν.

Τέλος, τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραχωρηθούν κενά διαμερίσματα ιδιοκτησίας του δημοσίου σε φοιτητές/ιες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε εστίες με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια.

Να επεκταθεί το «Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» και για Μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς μελετητές και ερευνητές, ανεξαρτήτου ηλικίας και άλλων όρων, ειδικά αν το θέμα μελέτης είναι πολύ σημαντικό…

 

 1. Ειδικές Προτάσεις

–    Να διευρυνθεί το νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να παίρνουν και μερική ενίσχυση από το ΙΚΥ, αλλά και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές όσοι θέλουν να κάνουν μεταδιδακτορικές έρευνες σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και του Εξωτερικού.

– Στο νέο νομοσχέδιο για το Ελληνικό ίδρυμα ερευνών και καινοτομίας, μπορεί να εισαχθούν διατάξεις που να επιτρέπεται η χορήγηση υποτροφιών αλλά και αδειών με αποδοχές και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό.

–    Η οικονομική ενίσχυση από το ΙΚΥ και από άλλα ιδρύματα να μειωθεί στο μισθό, αν ο υπότροφος είναι και μισθοδοτούμενος  και να ωφεληθούν και οι υποψήφιοι και για το Εσωτερικό αλλά και για την Ευρώπη και το Εξωτερικό. Εδικά προγράμματα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης ζυγαριών ερευνητών που σπουδάζουν στην ίδια χώρα του εξωτερικού ή της Ευρώπης,  ή την ίδια πόλη.

–    Να απαλειφθούν οι αντισυνταγματικοί απαγορευτικοί – περιοριστικοί όροι του ΙΚΥ για χρονική διάρκεια 7 ετών μετά την λήξη του Διδακτορικού. Να απαλειφθούν οι αντισυνταγματικοί απαγορευτικοί – περιοριστικοί όροι άλλων ιδρυμάτων υποτροφιών. Να μπορεί να πάρει έστω εκ των υστέρων κάποια οικονομική ενίσχυση, ο φοιτητής για το Μεταπτυχιακό Διδακτορικό ή Μεταδιδακτορικό για έρευνα που ήδη εκπόνησε χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση.

–    Να παίρνουν εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές,  τουλάχιστον ενός έτους οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές στην Ευρώπη και στο Εξωτερικό, ανεξάρτητα από την οικονομική ενίσχυση του ΙΚΥ ή άλλου ιδρύματος, αν το θέμα μελέτης είναι πολύ σημαντικό.

–    Να ενισχυθούν προγράμματα Μεταδιδακτορικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας Πανεπιστημίων Εσωτερικού και Εξωτερικού, δηλ. να γίνονται μεταδιδακτορικές έρευνες με την συνεργασία πανεπιστημίων της Ελλάδας και Εξωτερικού.

–    Να ικανοποιηθούν όλοι οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορικές έρευνες, με διεύρυνση και απλοποίηση του νόμου περί Μεταδιδακτορικών ερευνών, του νόμου περί υποτροφιών ΙΚΥ, υποτροφιών από το «Ελληνικό ίδρυμα ερευνών και καινοτομίας», αλλά και του νόμου περί  εκπαιδευτικών – υπηρεσιακών αδειών με αποδοχές σε όλο τον Δημόσιο τομέα και για το Εσωτερικό και για την Ευρώπη και το Εξωτερικό.

– Υπάρχουν και υποτροφίες ξένων κρατών ή ξένων οργανισμών ή υποτροφίες της Ακαδημίας Αθηνών ή των Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίων, που πρέπει το νομικό τους πλαίσιο να εκσυγχρονιστεί και να απαλειφθούν πολλές προϋποθέσεις συμμετοχής.

–  Να επεκταθεί το «Πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» και για Μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς μελετητές και ερευνητές, ανεξαρτήτου ηλικίας και άλλων όρων, ειδικά αν το θέμα μελέτης είναι πολύ σημαντικό…

– Ειδικές υποτροφίες, υπό την μορφή οικονομική ενίσχυσης, έκτακτης μερικής  και χορήγηση  ειδικών εκπαιδευτικών άδειών με αποδοχές σε δημοσίους υπαλλήλους και για το εξωτερικό, όταν το θέμα μελέτης και έρευνας αφορά δύο ή περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ή είναι πάρα πολύ σημαντικό και η μελέτη του, θα προωθήσει την εκπαίδευση και την εθνική οικονομία.

– Να κωδικοποιηθούν όλα τα ιδρύματα, που δίνουν υποτροφίες, να απελευθερώσουν τους εδικούς περιορισμούς, τις προϋποθέσεις, την ηλικία των υποψηφίων, τον χρόνο κατάθεσης αίτησης, γιατί όταν ο ενδιαφερόμενος μαθαίνει το πρόγραμμα υποτροφιών, συνήθως έχει λήξει η ημερομηνία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ή πρέπει να «κατάγεται» από ειδικά μέρη της Ελλάδας, π.χ. Αντικύθηρα!.

–  Το κάθε Υπουργείο (ή και τα Νομικά Πρόσωπα) πρέπει να μεριμνήσει και για την Μεταδιδακτορική μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του με ειδικές εκπαιδευτικές άδειες και ειδικά στην Ευρώπη και το Εξωτερικό, ανεξάρτητα των υποτροφιών ΙΚΥ ή άλλων, για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικών μελετών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το έργο του Υπουργείου, με ποσόστωση στο σύνολο του προσωπικού, π.χ. 1% του προσωπικού να εκπονήσει μεταδιδακτορικές έρευνες ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

 1. Καλούμε όλους τους Βουλευτές να καταθέσουν θετικές τροπολογίες και να υποστηρίξουν τα ανωτέρω στα δύο νομοσχέδια:

α) νομοσχέδιο  για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές,

β) νομοσχέδιο για Ελληνικό ίδρυμα ερευνών και καινοτομίας  που είναι θετικά, αλλά πρέπει να διευρυνθούν

γ) σε συνάρτηση με  υποτροφίες που δίνονται από το ΙΚΥ και άλλους φορείς, τις οικονομικές ενισχύσεις σε «άπορους» και

δ) να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄/9-2-2007), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α΄/13-2-2002), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.3687/2008 ( ΦΕΚ 159Α΄/1-8-2008)  , των άρθρων 15 και 16 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1461Β΄/21-10-2005),  περί αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για δημοσίους υπαλλήλους.

Με τιμή, Αθήνα 27-9-2016

Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

Υποψήφιος για Μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο ROUEN Γαλλίας

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης τηλ. 6980203968

Συνδικαλιστής Υποψήφιος αιρετός Ά ΠΥΣΔΕ Αθήνας, ΑΠΥΣΔΕ Αττικής. ΚΥΣΔΕ

.