Συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Christa για τον πολιτιστικό τουρισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

22 Νοεμβρίου 2016

tzitzikostas -pkmΜε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group) στο πλαίσιο του έργου «CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism (Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού)», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση του έργου και συγκεκριμένα αναφέρθηκαν ο στόχος του, οι δράσεις, το εταιρικό σχήμα και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, εστιάζοντας στη σημασία της συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και αναφέρθηκε στην καινοτομία της δημιουργίας της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group) για κάθε έργο. Καινοτομία, την οποία εισήγαγε το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ο κ. Θάνος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας των μελών της ομάδας, όχι μόνο στο πλαίσιο του έργου CHRISTA, αλλά και γενικότερα για την ανάδειξη και προβολή του πολιτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, με τελικό στόχο την προσέλκυση τουριστών.

Ο κ. Θάνος τόνισε ότι από τη συνεργασία αυτή ωφελείται τόσο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τους εμπλεκόμενους φορείς, όσο και τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης, διότι τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης του CHRISTA. Παράλληλα μέσω του συγκεκριμένου έργου βελτιώνεται η δικτύωση και η εξωστρέφειά τους, αφού έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς με άλλους φορείς από το εταιρικό σχήμα του έργου. Το Σχέδιο Δράσης που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων πολιτιστικού τουρισμού στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των φορέων και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε ο κάθε φορέας να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του CHRISTA.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν μουσεία όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώσεις ξενοδόχων, ιδρύματα πολιτισμού κτλ. και οι εκπρόσωποί τους εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και διάθεση για συμβολή στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε μία πρώτη καταγραφή προτάσεων και ιδεών, ενώ η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία όλων να καταγράψουν πιο αναλυτικά δράσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης για την προώθηση του Πολιτιστικού Τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι ίδιοι στη διαμόρφωσή του.

Η επόμενη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου CHRISTA θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του έργου (

.