Σφίγγει ο κλοιός για την ρύθμιση των 100 δόσεων

29 Δεκεμβρίου 2016

Σε ναρκοπέδιο εξελίσσεται από την Πρωτοχρονιά του τοπίο της υπερφορολόγησης για τους πάρα πολλούς φορολογούμενους που ρύθμισαν τις οφειλές τους με την υπερπολύτιμη ρύθμιση των 100 δόσεων και επιθυμούν να την διατηρήσουν.

Από το νέο έτος γίνεται ακόμη πιο αυστηρό το τοπίο για τους οφειλέτες του δημοσίου αφού θα πρέπει πλέον να είναι απόλυτα συνεπείς στις νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Με βάση το άρθρο 4 του «μνημονιακού» νόμου 4346/2015:

1) Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο και δεν εξοφληθούν εντός 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους.

2) Από την 1η-1-2017 μέχρι την 31η-12-2017, η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

 

3) Η ρύθμιση του ν.4321/2015 για τις «100 δόσεις» δεν χάνεται εάν ο οφειλέτης υπαγάγει τη νέα οφειλή του προς το Δημόσιο στην πάγια ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), πριν η οφειλή αυτή γίνει έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμη! Η αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ θα πρέπει, δηλαδή, να υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής. Η δυνατότητα υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλει ένα πολυσέλιδο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για αποπληρωμή των νέων οφειλών σε 12 δόσεις.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET.

4) Από την 1η-1-2018 η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» θα χάνεται εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Αν, δηλαδή, ο οφειλέτης καθυστερήσει έστω και μια μέρα την πληρωμή ενός νέου χρέους, θα χάνει αυτόματα τη ρύθμιση των «100 δόσεων»

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται εφόσον ο φορολογούμενος δεν αποπληρώσει ή ρυθμίσει νέες φορολογικές οφειλές το αργότερο έως και 15 ημέρες μετά την ημερομηνία που εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή τους.

Από την Πρωτοχρονιά η διορία των 15 ημερών μηδενίζεται και πλέον οι οφειλέτες του δημοσίου θα πρέπει να είναι απολύτως συνεπείς στις νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις και να προσέχουν έτσι ώστε ή να ρυθμίζουν νέες οφειλές με τη ρύθμιση των 100 δόσεων πριν λήξουν είτε να τις εξοφλούν εμπρόθεσμα.

Αν δεν το κάνουν τότε η ρύθμιση των 100 δόσεων θα χαθεί και το σύνολο της οφειλής τους θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με τον κίνδυνο να ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις.

Παράδειγμα

Με βάση όσα ισχύουν σήμερα και θα ισχύουν έως και το ερχόμενο Σάββατο, ένας φορολογούμενος που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και παράλληλα πρέπει να πληρώσει τις τελευταίες δυο δόσεις του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

• για να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει η προτελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ που λήγει στις 30 Δεκεμβρίου να πληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου.

• για να μην χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει η πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ που λήγει στις 31 Ιανουαρίου να πληρωθεί έως αυτήν την ημερομηνία, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον περίοδος χάριτος.

Το ίδιο ισχύει από το νέο έτος για οποιαδήποτε νέα φορολογική οφειλή, όπως είναι η πληρωμή του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήματος του 2017 και ο φόρος ακινήτων του νέου έτους

.