Η απόφαση του δικαστηρίου “Πρόκειται ουσιαστικά για δίωξη φρονήματος, αυτές τις παλαιού τύπου διώξεις φρονήματος.

28 Ιανουαρίου 2017

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ:

Mακάριοι εστε όταν μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι, και όταν αφορίσωσιν υμάς και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομα υμών ως πονηρόν ένεκα του Υιού του ανθρώπου. Χάρητε εν εκείνη τη ημέρα και σκιρτήσατε’ οδού γαρ ο μισθός υμών πολύς εν τω ουρανώ. Κατά τα αυτά γαρ εποίουν τοις προφήταις οι πατέρες αυτών. Λουκ. 6. 22-23. Μηδέν φοβού α μέλλεις παθείν. Ιδού δη μέλλει βαλείν ο Διάβολος εξ υμών εις φυλακήν ίνα πειρασθήτε, και έξετε θλίψιν ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής. Αποκ. 2. 10.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ:

Kαι τω αγγέλω(επισκόπω) της εν Λαοδικεία εκκλησίας γράψον’Τάδε λέγει ο Αμήν…
Οίδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ει ούτε ζεστός.΄
Οφελον ψυχρός ης ή ζεστός.

Ούτως, ότι χλιαρός ει, και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου. ΄
Οτι λέγεις ότι πλούσιος ειμι και πεπλούτηκα και ουδενός χρείαν έχω, και ουκ οίδας ότι συ ει ο ταλαίπωρος και ο ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός, συμβουλεύω σοι αγοράσαι παρ’ εμού χρυσίον πεπυρωμένον εκ πυρός ίνα πλουτήσης, και ιμάτια λευκά ίνα περιβάλη και μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και κολλύριον ίνα εγχρίση τους οφθαλμού σου ίνα βλέπης.
Εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ουν και μετανόησον. Αποκ. 3.14-19.

Δίωξη κατά των Εσφιγμενιτών Πατέρων, η απόφαση

Κλιμακώνεται ο πόλεμος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, που έχει ρίξει το βάρος της εξόντωσής της, στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ είναι ξεκάθαρο, 45 χρόνια τώρα, πως οι πατέρες της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους, διώκονται για θέματα πίστεως.
Οι εξελίξεις:

Αργά σήμερα το απόγευμα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε απόφαση για τους Εσφιγμενίτες πατέρες.

Αναλυτικά η απόφαση είναι η εξής:

Μοναχός Αντύπας (φυσικός αυτουργός) συνολικά 20 έτη κάθειρξη (χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση).

Γέροντας Μεθόδιος (ηθικός αυτουργός) συνολικά 20 έτη κάθειρξη (χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση).

Μοναχός Μαρδάριος συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος).

Μοναχός Αβραάμ, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος).

Ιερομόναχος Σάββας, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος).

Μοναχός Λυσίμαχος, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος).

Μοναχός Γάϊος, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος).

Μοναχός Ορέστης, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση,

(άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος).

Τρείς λαϊκοί που αθωώθηκαν ομόφωνα και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ζητήσαμε από τον Ιερομόναχο Σάββα και δήλωσε στο τηλεφημερίδα elliniko – fenomeno.gr και η εφημερίδα Fenomeno News (διανέμεται δωρεάν Αθήνα & Θεσσαλονίκη.στην παγκόσμια ραδιοφωνική συχνότητα «elliniko-fenomeno.com» με τα   Ρεπορτάζ του Νίκου Βάνη

“Πρόκειται ουσιαστικά για δίωξη φρονήματος, αυτές τις παλαιού τύπου διώξεις φρονήματος. Με τη διαφορά πρώτον ότι πρόκειται για τόπον Άγιο, το Άγιον Όρος και δεύτερον, οτι αντί για αυταρχικό καθεστώς, έχουμε αυταρχικό Πατριάρχη”  Ρεπορτάζ του Νίκου Βάνη

.