Νίκος Νικολόπουλος: «Η πλειοψηφία των δικηγόρων είναι υπό διωγμό»!

31 Ιανουαρίου 2017

Ο τρόπος καταβολής των εισφορών των δικηγόρων είναι εξοντωτικός και ο κλάδος οδηγείται σε δραματική συρρίκνωση.

Ένας από τους κύριους λόγους είναι το γεγονός ότι οι δικηγόροι υποχρεώνονται να καταβάλλουν ανά μήνα τις εισφορές τους και μάλιστα φέτος θα εισφέρουν με βάση τα εισοδήματα που είχαν το 2015!

Η αδικία είναι προφανής και το γεγονός ώθησε τον Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητο βουλευτή, Νίκο Νικολόπουλο στη σύνταξη ερώτησης την οποία ήδη έχει αποστείλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής επισημαίνει ότι είναι εξωφρενικός ο τρόπος που καλούνται οι δικηγόροι να εκπληρώσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και δη σε μια περίοδο, που έναντι προηγούμενων χρόνων, είναι περιορισμένα τα εισοδήματά τους, επειδή η δικηγορική ύλη έχει μειωθεί κατά 50% εξαιτίας του αυξημένου κόστους προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Χαρακτηριστικά, στην ερώτηση τονίζονται και τα εξής:

«Είναι χαρακτηριστικό ότι για μια μήνυση χρειάζονται περί τα 100 ευρώ περίπου, απόφαση που είχε ληφθεί για να περιοριστεί το φαινόμενο της δικομανίας, όμως πλέον οδηγηθήκαμε στο άλλο άκρο, ο πολίτης να μην μπορεί επί της ουσίας να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Επιπρόσθετα, εκείνο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι και σε βαριές υποθέσεις από άποψη ποινικής μεταχείρισης, αρκετοί κατηγορούμενοι δεν έχουν δικηγόρο και το ίδιο το δικαστήριο τους ορίζει αυτεπάγγελτα συνήγορο, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα πληρωμής της παράστασής του».

Ο Νίκος Νικολόπουλος επισημαίνει ότι ο δικηγορικός κλάδος είναι υπό διωγμό και ήδη εξαιτίας όλων των αβάσταχτων επιβαρύνσεων πάρα πολλοί δικηγόροι έχουν αναγκαστεί να ασκούν το επάγγελμα από το σπίτι τους, επειδή δεν έχουν την δυνατότητα να διατηρούν γραφείο, ενώ άλλοι έχουν προχωρήσει ακόμη και σε προσωρινή αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας.

Τέλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής επισυνάπτει στην ερώτησή του, την ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στην οποία

Οι επί μέρους φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις επιφέρουν καταστρεπτικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων και των εντολέων τους:

-Άγουν ουσιαστικά σε δήμευση του εισοδήματος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων, τους οποίους και εξαθλιώνουν, φτωχοποιούν και πλήττουν τον πυρήνα του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας και του ελάχιστου ή εύλογου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβιώσεως, ανάλογα με το λειτούργημά τους.

-Δημιουργούν αδικαιολόγητες ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων σε σχέση με τους έχοντας το ίδιο ή μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα εν γένει μισθωτούς και συνταξιούχους, και προβαίνουν σε αναδιανομή του εισοδήματος από τους φτωχότερους στους πλουσιότερους.

-Θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στη λήψη εύλογης, δίκαιης και αξιοπρεπούς αμοιβής, ανάλογης με τη σημασία και τη σπουδαιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος.

-Θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και επιστημονική ζωή της χώρας και της αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

-Άγουν σε πολλαπλή, πλασματική και αναδρομική φορολόγηση και εισφοροεπιβάρυνση».

Τα ερωτήματα του Νίκου Νικολόπουλου στον Σταύρο Κοντονή είναι τα ακόλουθα:

«1ον Γιατί πρέπει να πληρώνει ο δικηγόρος εισφορές άλλης χρονιάς με εισοδήματα προηγούμενης;

2ον Πώς τοποθετείσθε και πως θα παρέμβετε ώστε, να αποτρέψετε την οικονομική και επαγγελματική εξόντωση χιλιάδων δικηγόρων;»

.