ξεπούλημα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρο, Τράπεζας Holding M. Sehnaoui SAL

31 Ιανουαρίου 2017

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Holding M. Sehnaoui SAL (HMS) για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου.

Σε συνδιασμό με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, ύψους 40 εκατ. ευρώ, την οποία θα καλύψουν πλήρως η HMS και ένας αριθμός επενδυτών τους οποίους θα διασφαλίσει η HMS, θα οδηγήσουν σε μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου στο 17,6%.

Η sυναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ως αποτέλεσμα της sυναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1 ratio) του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα βελτιωθεί κατά 15 περίπου μονάδες βάσης, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης CET-1 της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου αναμένεται να υπερβεί το 15%.

«Η πώληση της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, όπως έχουν συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ακολουθεί την επιτυχή πώληση της θυγατρικής του Ομίλου στην Αίγυπτο το 2015» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο επενδυτής Maurice Sehnaoui είναι γνωστός τραπεζίτης στον Λίβανο, την Ιορδανία και την Κύπρο. Ως πρόεδρος, Chief Executive Officer και μέτοχος, έχει ηγηθεί πολλών τραπεζών με επιτυχία τα τελευταία 30 χρόνια, μεταξύ των οποίων, την BLC Bank και την Societe Generale de Banque au Liban στο Λίβανο.

.