ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24 Φεβρουαρίου 2017

Η παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Σταθμός Βενιζέλου με κατά χώραν
διατήρηση των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί», θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, στις 16.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).
Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, η Γενική
Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη –
Βλαζάκη και ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γιάννης Μυλόπουλος.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και βασίζεται στα
πορίσματα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου
Συναντίληψης μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών, της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εγκριθεί από την Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

.