Το δίκαιο έχει ενοποιητικό και εξισορροπητικό ρόλο σε κάθε κοινωνία και αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Αυτό συμβαίνει και σε κάθε ευρύτερη συσσωμάτωση κρατών, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη δική μας «βαλκανική γειτονιά» , που έχει εισέλθει σε φάση αστάθειας και αναταραχής.

Του Μανόλη Λαμτζίδη*

Οι χώρες που συγκροτούν (συμπεριλαμβανόμενης της Τουρκίας) το «μαλακό υπογάστριο» ή την «πυριτιδαποθήκη» της Ευρώπης» αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρότατων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή. Συνέχεια »