Επικεφαλής της «Αλληλεγγύης Επαγγελματιών» είναι ο γενικός γραμματέας του ΕΕΘ, Χρήστος Νικολόπουλος

28 Νοεμβρίου 2017

Επικεφαλής της «Αλληλεγγύης Επαγγελματιών» είναι ο γενικός γραμματέας του ΕΕΘ, Χρήστος Νικολόπουλος και στο συνδυασμό συμμετέχουν μέλη, τόσο της διοίκησης, όσο και της αντιπολίτευσης του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και νέοι επαγγελματίες.

«Για εμάς, προτεραιότητα έχουν τα προβλήματα των επαγγελματιών και όχι η εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προχωρήσαμε στη δημιουργία της ‘Αλληλεγγύης Επαγγελματιών’, προκειμένου μέσα από τη συνεργασία και τη συσπείρωση όλων των επαγγελματιών, ανεξαρτήτου ιδεολογικής ή κομματικής προέλευσης, να πετύχουμε την αλλαγή στη διοίκηση του ΕΕΘ», τόνισε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΕΕΘ, Χρήστος Νικολόπουλος.
Για να μπορεί κάποιος επαγγελματίας να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κλήθηκε να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής.Το ΕΕΘ ήταν το μόνο Επιμελητήριο σε όλη την Ελλάδα που ζήτησε δήλωση με γνήσιο υπογραφής και μάλιστα από τον συνδυασμό του Χρήστου Νικολόπουλου

Αλληλεγγύη Επαγγελματιών απέρριψε 4 υποψηφίους, οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό), δεν κατάφεραν να προσκομίσουν την δήλωση.Εάν αυτό γινόταν σε όλη την Ελλάδα θα απορρίπτονταν δεκάδες υποψήφιοι, καθώς για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα μπορούσαν να καταθέσουν τη δήλωση. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να μην έχουμε αλλαγές στα πρόσωπα των προέδρων, αν και στα δύο από τα τρία Επιμελητήρια οι σημερινοί πρόεδροι θα έχουν αντιπάλους από το στενό πυρήνα των συνεργατών τους τα τελευταία έξι χρόνια. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο απέναντι από τον Μιχάλη Ζορπίδη θα βρεθεί ο Χρήστος Νικολόπουλος, μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ο πρόεδρος Παναγιώτης Παπαδόπουλος έχει αντίπαλος τον Γιάννη Φωτιάδη, ο οποίος είναι μέχρι σήμερα οικονομικός επόπτης. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο τα πράγματα μάλλον θα εξελιχθούν πιο ομαλά, αφού η υποψηφιότητα του σημερινού προέδρου Δημήτρη Μπακατσέλου δεν αμφισβητείται στα σοβαρά, αφού συσπειρώνει γύρω της τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών. Πολλά θα κριθούν, πάντως, από το πόσο θα «απλώσει» το κάθε Επιμελητήριο την ψηφοφορία, καθώς επειδή η εμβέλεια αφορά το νομό Θεσσαλονίκης ο νέος νόμος επιτρέπει τόσο την ηλεκτρονική ψηφοφορία, όσο και την τοποθέτηση κάλπης σε περισσότερες από μία περιοχές, δηλαδή εκτός από τη Θεσσαλονίκη μπορεί η ψηφοφορία να επεκταθεί σε άλλες περιοχές με τοποθέτηση κάλπης στο Λαγκαδά, στο Καλοχώρι, στην Ασπροβάλτα, στη Θέρμη, ώστε να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι και να αυξηθεί η συμμετοχή.

ρεπορτάζ που αφορά όσους δραστηριοποιούνται στα κοινά της Θεσσαλονίκης ή κινούνται στα πέριξ, οι εκλογές του Δεκεμβρίου –όπως και κάθε εκλογές- είναι ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί  ο ρόλος και η αποστολή των Επιμελητηρίων. Διότι ο νόμος και τα καταστατικά τους είναι σαφή, πλην όμως στην πράξη λειτουργούν κατά κανόνα διαφορετικά. Τα Επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς, είναι σύμβουλοι της Πολιτείας και οφείλουν να λειτουργούν επ’ ωφελεία των μελών τους. Συχνά όμως, υπό την πίεση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, που ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, τα Επιμελητήρια εκδίδουν ανακοινώσεις πολιτικού περιεχομένου, καταγγέλλουν το κράτος και τα υπουργεία, υπερασπίζονται κλαδικά αιτήματα με καθαρά συνδικαλιστικό τρόπο, δηλαδή αμυντικά, ενώ ενισχύουν οικονομικά σωματεία, συλλόγους και ομοσπονδίες, που αφορούν τα μέλη τους. Αντίθετα πολύ λιγότερες είναι οι δημιουργικές πρωτοβουλίες των περισσότερων επιμελητηρίων, όπως –για παράδειγμα- οι επιμορφώσεις, οι θεσμικές  ενημερώσεις και η τεκμηρίωση προτάσεων με τρόπο που να έχουν πιθανότητες να γίνουν αποδεκτές από την Πολιτεία.  Παλαιότερα, μάλιστα, υπήρχαν περιπτώσεις κομματικών παρατάξεων στις εκλογές, κάτι που ευτυχώς έχει εξαλειφθεί.

 

.