παράθυρα ανοικτά αφήνει το σκεπτικό Συμβούλιο της Επικρατείας παράθυρα ανοικτά αφήνει για να μη πληρώνουν πολυεθνικές

5 Νοεμβρίου 2017

Οχήματα φοροδιαφυγής» αποτελούν οι offshore εταιρείες στους φορολογικούς παραδείσους, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική και νόμιμη την αύξηση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων που επιβλήθηκε από 3% σε 15%, με νόμο του 2010 προκειμένου να παταχθεί η φοροαποφυγή.

Το Β’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποφάνθηκε πως η αύξηση του ΕΦΑ δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη συνεισφορά των πολιτών χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις του και την προστασία από το κράτος της περιουσίας, απορρίπτοντας την αίτηση που είχε εξωχώρια εταιρεία κατά της επιβολής του αυξημένου φόρου.

Συγκεκριμένα, η 7μελή σύνθεση του Β΄ Τμήματος επισημαίνει στην απόφασή της ότι με την επίμαχη αύξηση «δεν τίθεται ούτε ζήτημα υπέρμετρης επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας ή επέμβασης στην περιουσία των βαρυνομένων δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωχθέντα από τον νομοθέτη σκοπό ή ζήτημα υπέρμετρου περιορισμού της επιχειρηματικής ελευθερία των υπόχρεων, ο οποίος να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν στην απόφασή τους ότι «ο νομοθέτης επεδίωξε να επιβαρύνει με τον επίμαχο ειδικό φόρο επί των ακινήτων όχι όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες offshore , αλλά εκείνες μόνον, οι οποίες, μη “επιθυμώντας” την “αποκάλυψη” στις φορολογικές αρχές της ταυτότητας των πραγματικών κυρίων των ακινήτων τους, καθιστούν τελικώς ανέφικτo τoν εκ μέρους των φορολογικών αρχών έλεγχο φυσικών προσώπων υποκειμένων σε φορολογία στην Ελλάδα». Με το σκεπτικό αυτό χαρακτηρίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας τις εξωχώριες εταιρείες « οχήματα φοροαποφυγής», με σκοπό την απόκρυψη φορολογικής ύλης κτηθείσης από τα πρόσωπα αυτά (μη αποκάλυψη φορολογητέων γεγονότων, παράκαμψη της νομοθεσίας περί “πόθεν έσχες” κ.λπ.) και την αποφυγή της πληρωμής των αναλογούντων σε αυτήν φορολογικών επιβαρύνσεων.

Έτσι, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της οffshore εταιρείας που προσέφυγε και παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να καθορίσει την αξία του ακινήτου, έκτασης 1.669 στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή Κοκκιναράς του Δήμου Κηφισιάς κοντά στο κτήμα της Μονής Πετράκη, το οποίο ήταν στην κυριόητά της κατά 80% και στη συνέχεια να επιβληθεί εκ νέου ο εν λόγω φόρος.

.