ΣΕΓΑΣ που κατατέθηκε στην Εισαγγελία κατά της διαφθοράς με αρ. Πρωτ. 2918/6-11-2017

30 Νοεμβρίου 2017

Αίτηση Αίτημα Αναφορά
Yυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ελεγκτικό Συνέδριο,  Άρειο Πάγο.
Σωματεία Αθλητισμού Βουλευτές ΜΜΕ. Πίνακα αποδεκτών
 
ΘΕΜΑ:   «Eγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο» και  Μαραθώνιος Αθήνας 12 -11- 2017 ΣΕΓΑΣ
Κύριε Υφυπουργέ
Κυρίες Κύριοι,
Είναι σωστές οι δηλώσεις του κ. Βασιλειάδη  για τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο,  αλλά πρέπει να ασχοληθείτε και με τον Μαραθώνιο και τον ΣΕΓΑΣ επειγόντως.

Η Γενική Γραμματεία, λένε πολλοί,  γιατί δεν εφαρμόζει το σύνολο των Νόμων, ούτε διατάσσουν ΕΔΕ, για τον ΣΕΓΑΣ, αλλά δήθεν για αυτήν υπάρχουν μερικοί

  Νόμοι, αναφέρουν πολλοί…

Ισχύει εναντίον των μελών του ΔΣ  ΣΕΓΑΣ και οι διατάξεις του Πειθαρχικού που ισχύουν και με τους Αθλητικούς Νόμους αλλά και τους Νόμους που διέπουν τους Δημοσίους υπαλλήλου, τους Υπαλλήλους Νομικών Προσώπων ΟΤΑ κλπ… NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου… Να εφαρμοστούν οι Νόμοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης θα διαχειριστεί όλο το επίμαχο μέρος της υπόθεσης που αφορά σε θεσμικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη στιγμή που θα έχει επίσημα στα χέρια του το βούλευμα. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν είναι σαφείς και προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Από την Νομοθεσία επίσης προβλέπεται και η αλλαγή ή η μερική αλλαγή στο ΔΣ του ΣΕΓΑΣ τουλάχιστον για τα άτομα του είχαν εμπλακεί ενεργώς στην υπόθεση Αθήνα 97 και ήδη έχουν δικαστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο… Να εφαρμοστούν οι  Νόμοι προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Σωματείο Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων – Πολιτισμού, Αθλητισμού με εκατομμύρια ευρώ υπάγεται διοικητικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ομοσπονδίας και υπόκειται στον έλεγχο του Δημοσίου για όλα τα θέματα ποινικά διοικητικά οικονομικά, πειθαρχικά κλπ…
Παρακαλούμε να διατάξετε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που επιβλέπει και επιχορηγεί με εκατομμύρια Δημόσιο χρήμα τον ΣΕΓΑΣ με εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο να επιβάλλει την διαφάνεια στην χρήση Δημοσίου χρήματος, να υιοθετήσει αξιοκρατικές, δημοκρατικές; διαδικασίες και ελέγχους, να εφαρμόσει άμεσα τις διατάξεις του νόμου Ν. 2725/άρθρο 3, να ελέγξτε τη νομιμότητα των Σωματείων που ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις  και εκλέγουν νόθες διοικήσεις και να γίνει ΕΔΕ κατά των μελών του ΣΕΓΑΣ που εμπλέκονται στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΣΕΓΑΣ – Αθήνα 97, όπως ο κ. Σεβαστής Βασίλης που παραμένει αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ παρά τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να ερευνηθεί γιατί ως σήμερα, παρά τις αναφορές και επερωτήσεις ακόμα και Βουλευτών, δεν έχει γίνει καμία ΕΔΕ επί του θέματος και «όλοι σιωπούν» και να διατάξετε με την παρούσα να γίνει ΕΔΕ κατά των μελών του ΣΕΓΑΣ που είναι εμπλεκόμενοι στο Αθήνα 97 κλπ..
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.1, 28 παρ. 1&2, και 136 παρ.1 του Ν. 2725/1999 ως ισχύουν, η εποπτεία και ο έλεγχος ασκούνται προκειμένου περί σωματείων από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ήδη από την οικεία Περιφέρεια του ν.3852/2010 και προκειμένου περί ενώσεων ή ομοσπονδιών από τη Γεν. Γρ. Αθλητισμού. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, χωρίς αυτή να έχει ανακληθεί, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γεν. Γρ. Αθλητισμού, δηλαδή υπό την ως άνω κρατική εποπτεία και έλεγχο
  Η καινοφανής αιτιολογία του ΣΕΓΑΣ  ότι δήθεν, δεν εντάσσεται στους φορείς που καταλαμβάνει ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας έστειλα επιστολή στον ΣΕΓΑΣ με την οποία τους ενημερώνω ότι:  «με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 4325/2015(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11-5-2015) διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής διατάξεων του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» – Ν. 2690/1999, που ρυθμίζουν θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στις σχέσεις Κράτους –Πολίτη, και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.
Θυμίζουμε ότι ο Κ. Ρακιντζής, είχε ελέγξει όλα το Νομικά Πρόσωπα που επιχορηγήθηκαν από το Δημόσιο, άρα στις ελεγχόμενα Νομικά Πρόσωπα είναι και ο ΣΕΓΑΣ
Η απάντησή του ΣΕΓΑΣ  ήταν πάλι αρνητική επικαλούμενοι αναληθώς, ότι τα ιδία έσοδα του ΣΕΓΑΣ ξεπερνούν τις επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς.
Τότε πώς αποσπώνται από το Υπουργείο Παιδείας γυμναστές Δημόσιοι υπάλληλοι στον ΣΕΓΑΣ, αφού δήθεν δεν ελέγχεται από το Κρότος. Αν ο ΣΕΓΑΣ δεν ελέγχεται από το κρότος τότε οι γυμναστές Δημόσιοι υπάλληλοι παράνομα και Αντισυνταγματικά αποσπώνται σε ένα δήθεν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που δεν ελέγχεται από το Κράτος! Οπότε πρέπει να οδηγηθούν στο Πειθαρχικό οι αποσπώμενοι, αυτοί που τους προτείνουν και οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας που αποσπούν δημοσίους υπαλλήλους σε Νομικό Πρόσωπο που δεν ελέγχεται από ο Δημόσιο…
Στο μητρώο υπηρεσιών και φορέων της ελληνικής διοίκησης του υπουργείου διοικητικής ανασυγκρότησης είναι ενταγμένος και ο ΣΕΓΑΣ (http://www.minadmin.gov.gr/?cat=1064)
 Επίσης με το άρθρο 1 παρ. η του Νόμου 3812/2009 (τεύχος Α 234 / 28 Δεκεμβρίου  2009) υπάγονται στο Νόμο 2190/1994  τα ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται  τακτικά από κρατικούς πόρους σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους.
Ο ΣΕΓΑΣ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017  και τον απολογισμό του 2016 (σχετικό 12) επιχορηγείται σε ποσοστό άνω του 50% από κρατικούς πόρους (υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και από υπουργείο πολιτισμού-  Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή    , υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, υπουργείο ανάπτυξης οικονομίας και τουρισμού -ΕΟΤ-, υπουργείο τουρισμού, (σχετικά  13 – 14 -15 -16) εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο 4325/2015 στους φορείς του κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999). Όπως καταλαβαίνεται στον απολογισμό του 2016 έχει έσοδα από Γενική Γραμματεία αθλητισμού 2.896.000 + 20000¬ = 2.916.000, επιχορήγηση από Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 338.536,16, από υπουργείο τουρισμού 92.375,00 για τον μαραθώνιο και από υπουργείο ναυτιλίας επιχορήγηση 30.000 ευρώ. Συνολικά δηλαδή από κρατικούς πόρους ο ΣΕΓΑΣ εισέπραξε το 2016 το ποσό 3.376.911,16 ευρώ. Τα έσοδά του σε σύνολο σύμφωνα με τον απολογισμό του ήταν 6.355.573,05. Συνεπώς ο ΣΕΓΑΣ επιχορηγήθηκε από κρατικούς πόρους πάνω από το 50%.
  Επίσης στον  προϋπολογισμό του για το 2017 προβλέπει έσοδα 5.782.000,00 συνολικά και προβλέπει ότι θα λάβει 4.000.000,00 ευρώ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Κατά συνέπεια προκύπτει ότι τόσο από τον προϋπολογισμό του ΣΕΓΑΣ για το 2017 όσο και από τον απολογισμό του 2016 ο ΣΕΓΑΣ επιχορηγείται περισσότερο από το 50% από κρατικούς πόρους.
Τελικά εκεί στον ΣΕΓΑΣ μόνοι τους, έχουν εφαρμόσει ένα «ειδικό καθεστώς μη εφαρμογής  ερμηνείας των Νόμων», να μην ισχύουν οι νόμοι για όταν δεν τους αρέσουν, αλλά να ισχύουν όταν τους αρέσουν,  εναντίον τρίτων!!
Ο κ. Σεβαστής Βασίλης, αντιπρόεδρος του Αθήνα 97, συμμετείχε στο Νομικό πρόσωπο «Αθήνα 97» ως Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και αν δεν ήταν Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ δεν θα συμμετείχε ως πρόσωπο και τις παράνομες απόψεις ότι ο ΣΕΓΑΣ δεν έχει καμία σχέση με το Αθήνα 97 να τις εκφράζουν κάποιοι μεταξύ τους, γιατί γελάει ο κόσμος…
Ακόμα και αν δεν έχει σχέση το Αθήνα 97 με τον ΣΕΓΑΣ αφού ο κ. Σεβαστής είναι στην λίστα αυτών που οφείλουν να επιστρέψουν το Δημόσιο περίπου 300 χιλιάδες ευρώ για το Αθήνα 97, τότε ισχύει εναντίον του και οι διατάξεις του Πειθαρχικού που ισχύουν και με τους Αθλητικούς Νόμους αλλά και τους Νόμους που διέπουν τους Δημοσίους υπαλλήλου, τους Υπαλλήλους Νομικών Προσώπων ΟΤΑ κλπ… NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου… Ισχύει στην περίπτωση αυτή, το πειθαρχικό παράπτωμα τις «ισχυρής ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» η οποία οδηγεί σε άμεση ΕΔΕ και θέση του υπαιτίου σε «αναστολή καθηκόντων του και σε αυτοδίκαιη αργία»,  έως την  απόλυση από το δημόσιο ή απομάκρυνση ισοβίως από τα καθήκοντά του.
Και καλά ο κ. Σεβαστής είναι υπόλογος έναντι του Δημοσίου και καλά κάνει, οι του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ και η Γενική Γραμματεία, λένε πολλοί,  γιατί δεν εφαρμόζει το σύνολο των Νόμων, ούτε διατάσσουν ΕΔΕ, αλλά δήθεν για αυτήν υπάρχουν μερικοί  Νόμοι, αναφέρουν πολλοί…
Πρέπει αυτοί που υπογράφουν να θυμούνται τι υπογράφουν γιατί αργά η γρήγορα οι Νόμοι θα εφαρμοστούν…
Σας επισυνάπτω και τη νέα μήνυση κατά  ΣΕΓΑΣ που κατατέθηκε στην Εισαγγελία κατά της διαφθοράς με αρ. Πρωτ. 2918/6-11-2017
 
Με τιμή
Αθήνα 9-11-2017.                      
Με τιμή.
Ο αιτών αναφέρων
Δρ Αναστάσιος Κουτσούκος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης
Συνδικαλιστής Πολιτευτής
Υποψήφιος με την ΕΔΑΣ για το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.
Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη 5121 Αθήνα
Τηλ. 6980203968

.