Ιβάν Σαββίδη δάκτυλος παλαιού υπουργού που υποκινεί τελωνειακούς υπάλληλου

29 Δεκεμβρίου 2017

πρόσφατης απόφασης των τελωνειακών Αρχών της Ξάνθης, η οποία -σύμφωνα με την εταιρεία- κατέστησε ανέφικτη την πώληση προϊόντων στην εσωτερική αγορά.Υπενθυμίζεται ότι μετά την επικύρωση από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, του προστίμου, ύψους 38,2 εκατ. ευρώ, που επιβλήθηκε στην καπνοβιομηχανία για τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές παλαιότερης χρήσης, το τελωνείο «μπλόκαρε» τη διανομή προϊόντων της

ΣΕΚΑΠ στην ελληνική αγορά.η εμπλοκή προέκυψε επειδή μετά τη δικαστική απόφαση επικύρωσης του προστίμου, το Τελωνείο αρνήθηκε να δεχτεί την πίστωση φόρου των 28 ημερών, που ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας παραχωρεί στις καπνοβιομηχανίες, προκειμένου να διανείμουν στην ελληνική αγορά τα προϊόντα τους. Για αυτό τον λόγο, οι καπνοβιομηχανίες καταθέτουν, όπως προβλέπεται, εγγύηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, παρότι η ΣΕΚΑΠ έχει καταθέσει εγγύηση άνω των 4 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα έχει υποβάλει αίτηση αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, το Τελωνείο, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που επικύρωσε το πρόστιμο, αρνείται την πίστωση, ζητώντας την άμεση καταβολή του.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΣΕΚΑΠ, η έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου αποφασίστηκε λόγω «της ουσιαστικής παρεμπόδισης της λειτουργίας της εταιρείας», η οποία είναι απόρροια δύο εξελίξεων: πρώτον, της έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το Εφετείο Κομοτηνής σε ό,τι αφορά την προσφυγή της ΣΕΚΑΠ για το πρόστιμο ύψους άνω των 38 εκατ. ευρώ, που αφορούσε τελωνειακές παραβάσεις του 2009 και, δεύτερον, της πρόσφατης απόφασης των τελωνειακών Αρχών της Ξάνθης, η οποία -σύμφωνα με την εταιρεία- κατέστησε ανέφικτη την πώληση προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επικύρωση από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, του προστίμου, ύψους 38,2 εκατ. ευρώ, που επιβλήθηκε στην καπνοβιομηχανία για τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές παλαιότερης χρήσης, το τελωνείο «μπλόκαρε» τη διανομή προϊόντων της ΣΕΚΑΠ στην ελληνική αγορά.το πρόστιμο των 38 εκατ. ευρώ, το οποίο καλείται να πληρώσει κανονικά ο όμιλος Σαββίδη. Το πρόστιμο, που αφορά τελωνειακές παραβάσεις για εξαγωγές του 2008, εξελίσσεται σε «πληγή» για τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα από τη νέα διοίκηση, παρά το γεγονός ότι αφορά υπόθεση που είχε γίνει πριν εξαγοραστεί από τον όμιλο Σαββίδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε -προσωρινά όπως αποδείχθηκε- απαλλαχθεί από το πρόστιμο, χάρη σε τροπολογία που πέρασε τον Απρίλιο η κυβέρνηση και αφορούσε ρύθμιση για τα πρόστιμα λαθρεμπορίας.

Ειδικότερα η τροπολογία που περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, προέβλεπε ότι «οι εταιρείες που αποκρατικοποιούνται και περνούν σε χέρια ιδιωτών απαλλάσσονται από πρόστιμα λαθρεμπορίας αρκεί αυτά να είχαν καταλογιστεί σε περίοδο που οι μετοχές ανήκαν στο κράτος».

.